Meldpunt en hostingsector: bedrijven pak kinderporno beter aan

cybercrime kinderporno

Samen kinderporno aanpakken. Dat is waar het meldpunt Kinderporno samen met brancheorganisaties DINL, DHPA en ISPConnect hostingproviders en datacenters toe oproepen. De groep roep de organisaties op zich aan te sluiten bij de gezamenlijke bestrijding van kinderporno.

Michiel Steltman van stichting DINL: “Verreweg de meeste bedrijven in de digitale infrastructuur werken nauw samen met het Meldpunt. Ze werken om hun infrastructuur schoon te houden van dit materiaal. Ook als het gaat om servers van hun klanten. Het is daarom des te vervelender dat een aantal partijen dat niet doet. We roepen hen op om aan onze zijde te komen staan.”

De organisaties doen deze oproep naar aanleiding van een artikel in de New York Times waar Nederland opnieuw wordt genoemd als het land dat de meeste webhosters met kinderporno heeft. Arda Gerkens van het Meldpunt Kinderporno: ”We moeten deze schandvlek verwijderen!”

 

Gedragscode

De brancheorganisaties scherpten onlangs hun gedragscodes aan waarin onder andere is afgesproken het materiaal binnen 24 uur te verwijderen. Maar lang niet alle hostingproviders zijn aangesloten bij de brancheorganisaties. Soms hebben ze ook de gedragscode ondertekend. Steltman: Er zijn hostingproviders die onbeheerde servers hebben, en datacenters met servers van buitenlandse klanten. Technisch en juridisch kunnen zij dan niet altijd zelf ingrijpen in wat er op die servers staat. Maar zij kunnen wel van hun klanten eisen om dit te doen.”

Arda Gerkens van het Meldpunt Kinderporno: “Wanneer jouw klant kinderporno op een server heeft staan, dan is het onbegrijpelijk dat je deze klant daar niet op aanspreekt. En als deze geen maatregelen treft om het materiaal te verminderen, of structureel te weinig onderneemt, dan moet je er simpelweg afscheid van nemen.”

Steltman: “Het is bijzonder vervelend om te zien dat een paar partijen vrijwel niets doen tegen dit verschrikkelijke materiaal terwijl de rest van de providers zich wel inzet om Nederland schoon te houden van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. Door dat lakse gedrag krijgt de hele Nederlandse sector een slechte reputatie”

Volgens Gerkens is het onmogelijk om het Nederlandse internet helemaal schoon te krijgen. “Maar de hoeveelheden die we nu hebben, kunnen we drastisch verminderen. We hebben samen met het ministerie van J&V en de sector in de afgelopen maanden instrumenten ontwikkeld om het verspreiden zoveel mogelijk te voorkomen en wanneer we het zien, zo snel mogelijk weg te halen. Ik roep deze bedrijven op hier gebruik van te gaan maken.”

Steltman: Een sterk en goed geoutilleerd Meldpunt is essentieel om dit materiaal te vinden, te beoordelen en meldingen snel naar een partij te versturen die er iets aan kan doen. Bedrijven én overheid moeten er voor zorgen dat er meer middelen komen om deze belangrijke taak goed te kunnen vervullen.“
Oproep om gedragscode te ondertekenen

Met sommige partijen is het Meldpunt al in overleg over de te treffen maatregelen. “We zijn in gesprek met een paar partijen. Het ene gesprek loopt voorspoediger dan het andere,” aldus Gerkens.

Steltman: “We hebben weinig begrip voor partijen die hier niet voortvarend mee aan de gang gaan. De instrumenten die we hebben zijn vrij eenvoudig te implementeren. Een klant die dat niet wil is ter kwader trouw. Doe er geen zaken mee.” De partijen roepen de hostingbedrijven en datacenters die niet zijn aangesloten op om alsnog de gedragscode te ondertekenen en zich voortvarend in gaan zetten in de strijd tegen kinderporno op het Nederlandse internet.

 

Gerelateerde berichten...

X