Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd

Vrouw gebruikt laptop op een bed in een hotel

Buiten werktijd bereikbaar zijn is bijna gewoon geworden. Bijna de helft van alle werknemers is vaak (24 procent) of altijd (23 procent) buiten werktijd bereikbaar voor het werk. Dit is bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of whatsapp.

Ruim drie kwart van de managers is buiten hun werkuren bereikbaar voor collega’s of klanten. Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een internetenquête onder bijna 63 duizend werknemers (in 2018) tussen 15 en 75 jaar. Zij krijgen vragen over arbeidsomstandigheden, -ongevallen, -verhoudingen, -voorwaarden, en werkinhoud. Er komen vragen in voor als of, en zo ja hoe vaak, ze buiten werktijd voor werkgerelateerde zaken bereikbaar zijn voor collega’s of klanten.

Managers

Van alle beroepsklassen zijn managers het meest buiten werktijd bereikbaar. Het gaat hier om 76 procent. Ook werknemers met een pedagogisch beroep, vaak in het onderwijs, zijn dit met 61 procent meer dan de meeste andere beroepen.

Werknemers met een bedrijfseconomisch of administratief beroep, een beroep in de techniek, of in zorg en welzijn, zijn gemiddeld het minst vaak bereikbaar buiten werktijd. Toch zijn ook in deze beroepen nog altijd ruim 4 op de 10 werknemers frequent in eigen tijd bereikbaar.

 

45-plussers

Hoogopgeleide werknemers van 45 tot 75 jaar zijn het meest buiten werktijd bereikbaar voor werkgerelateerde zaken. Het gaat om 56 procent. Ook jongeren tot 25 jaar met een laag (53 procent) of middelbaar (51 procent) onderwijsniveau zijn relatief vaak of altijd in eigen tijd bereikbaar. Boven de 35 jaar neemt de bereikbaarheid toe met het onderwijsniveau. Mannen zijn vaker dan vrouwen bereikbaar: 50 tegenover 45 procent.

Hoogopgeleiden met een vaste arbeidsrelatie geven vaker dan hoogopgeleiden met een flexibele arbeidsrelatie aan buiten werktijd bereikbaar te zijn. Dit is 51 tegen 42 procent. Onder laagopgeleiden zijn het juist degenen met een flexibele arbeidsrelatie (47 procent) die buiten het werk om vaker bereikbaar zijn dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie (43 procent).

 

Laagopgeleiden vaker ‘altijd’ bereikbaar

Laagopgeleiden geven vaker dan hoogopgeleiden aan dat ze ‘altijd’ bereikbaar zijn buiten hun werk om. Dit is 26 tegen 20 procent. Het aandeel werknemers dat aangeeft ‘vaak’ buiten werktijd bereikbaar te zijn, neemt toe met het onderwijsniveau. Van de laagopgeleiden is 19 procent vaak voor hun werk bereikbaar in eigen tijd, van de hoogopgeleiden is dit bijna 30 procent.

 

Gerelateerde berichten...

X