Corné Mulders: Ineens vielen de mitsen en maren weg voor digitale projecten

Corné Mulders: Ineens vielen de mitsen en maren weg voor digitale projecten

Het COVID-19-virus veroorzaakt niet op alle fronten ellende. Het UMC Utrecht is vanwege het grote expertisecentrum Virologie een van de belangrijkste ziekenhuizen in de behandeling van de coronabesmettingen. De directie IT van het ziekenhuis onder leiding van Corné Mulders verspilt deze crisis bepaald niet.

De CIO vertelt dat er al jaren scenario’s lagen voor opschaling van IC’s en extra afdelingen in het ziekenhuis. “We hebben sinds 2009 al een eigen Outbreak specialist en een team. Maar natuurlijk waren we op deze snelle lockdown niet zo specifiek voorbereid. Dat vanwege deze uitbraak personeel massaal noodgedwongen moest gaan thuiswerken, overviel ons wel. We hadden geen scenario’s doorgesproken met die specialist van uitbraken, maar we stonden wel direct paraat. In het weekend van 13 tot 16 maart heeft onze IT-afdeling met alle hens aan dek videoconferencing op grote schaal opgezet. We gebruikten al WebEx voor video-bellen met patiënten. Daarom hebben we dat weekend met Cisco samengewerkt voor de opschaling zodat iedereen vanuit huis online kon vergaderen.”

Waardenketens en agile

Ook moest een aantal werkplekken worden aangepast voor benadering vanuit huis, wat relatief snel ging. Iedereen kon vanaf maandag 16 maart thuis doorwerken. Toch verliep niet alles even vlekkeloos, geeft Mulders toe. “Er waren hick-ups omdat alle providers wereldwijd werden overvallen door de plotselinge enorme toename. Volgens Cisco gingen er ineens 400 keer meer aanvragen voor videoconferencing doorheen als normaal. Daarom hebben we in fases opgeschaald en inmiddels is iedereen er goed aan gewend.”
Direct nadat duidelijk werd dat er sprake was van een serieuze uitbraak van het COVID-19 virus, richtte UMC Utrecht drie extra IC-afdelingen in voor tachtig patiënten en vier gewone corona verpleegafdelingen voor honderd patiënten. Op de vraag hoe die werden ondersteund, licht Mulders toe dat de afdelingen drie jaar geleden in waardenketens zijn georganiseerd. “Wat ook zeker heeft geholpen is dat we agile werken. Doordat we deze versnelling al hadden ingeregeld binnen de teams, konden we direct de IC en corona verpleegafdelingen helpen met snelle en adequate IT-ondersteuning. Als we nog niet agile hadden gewerkt, zou het echt minder soepel gelopen zijn. Daarnaast hebben we een reeds eerder ingezet programma voor monitoring van vitale functies bij patiënten op afstand met de Philips Biosensor of ‘slimme pleisters’ ingezet om de coronapatiënten continu te monitoren. Dat was nodig gezien de mogelijk plotselinge veranderingen in hun toestand. Verpleegkundigen hoefden niet voortdurend te meten met beschermende kleding, maar konden patiënten continu op een dashboard volgen. Dus IT heeft aanzienlijk kunnen helpen, het bood rust en zekerheid.”

Gemeenschappelijke vijand

Met betrekking tot communicatie met het thuisfront – aangezien bezoek niet was toegestaan – was het UMC al bezig met het uitrollen van een iPad-systeem voor alle verpleegafdelingen. Dat is versneld doorgevoerd. Door de coronadruk verminderde de gewone zorg aanzienlijk. Corné Mulders vertelt dat ze onmisbare zorg zoals hartoperaties al voor de coronagolf naar voren hadden gehaald. “Zorg die kon wachten zoals een knieoperatie werd in de wacht gezet. Wel maakten we ons zorgen dat veel zorg achterwege bleef, omdat mensen niet meer naar dokter en ziekenhuis wilden of mochten gaan. We leerden dat circa de helft van de poli-afspraken op afstand gevoerd kan worden. Dit was een uitstekende gelegenheid om die verandering te versnellen. Technisch kon het al met systemen voor thuismonitoring en videoconferencing. We zagen dat problemen, bezwaren en persoonlijke agenda’s minder belangrijk werden dan de bestrijding van die ene gemeenschappelijke vijand: COVID-19. Ineens vielen de mitsen en maren weg voor digitale projecten. Twintig jaar geleden zou de wereld compleet zijn stilgevallen. Nu heeft technologie enorm geholpen om dokters en patiënten over die drempel te krijgen voor thuismonitoring en videoconferencing. Velen hebben nu ervaren dat het op afstand prima werkt. Een dokter vraagt liever uit een volle wachtkamer patiënten één voor één patiënten binnen dan steeds verbindingen te moeten opzetten, soms voor niets omdat een patiënt er niet is. Maar voor de inhoud van het gesprek maakt het niet uit. Dus artsen moeten het voor hun patiënten willen doen.”

Katalysator

In de bankwereld, waar Mulders veel ervaring heeft opgedaan, werden al vroeg eenvoudige handelingen, zoals het openen van een bankrekening, geautomatiseerd. “Maar,” benadrukt hij, “de complexe bankzaken bespreek je face to face. Wanneer een patiënt voorafgaand aan de afspraak met de arts online een vragenlijst invult, scheelt dat niet alleen veel tijd in het contact. Ook is het gesprek kwalitatief veel beter. Ik geloof er heilig in. De zorg gaat die stap ook steeds meer maken. Deze coronaperiode is hiertoe de katalysator. De digitale patiëntomgeving bevat alles, van uitslagen tot afspraken maken en vele vragenlijsten.” Mulders geeft toe dat er qua toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de informatie nog een taak ligt. “We moeten leren om patiënten beter te begeleiden. Wat staat er en wat bedoelen we? Overigens weten chronische patiënten vaak al goed wat een bepaalde waarde in hun dossier voor hun gezondheid betekent.”

Vasthouden

De veronderstelling dat oudere patiënten moeilijk zouden kunnen digitaliseren, is volgens Corné Mulders achterhaald. “Mijn ouders van tachtig feliciteren onze kinderen via Facebook en Whatsappen uitgebreid. Ons patiëntenportaal wordt het meest bezocht door 70-plussers. Waar we nu voor moeten waken is dat deze versnelling in de digitalisering gaat verslappen. We komen van ver en met zoveel verschillende werkwijzen moet je standaardiseren. Voorkomen moet worden dat mensen terugvallen in hun oude patroon. Maar als geboren optimist geloof ik dat we de maatschappelijke opbrengsten van de digitalisering van de zorg gaan inzien. We winnen enorm veel levens- en werkjaren en verbeteren de efficiency op grote schaal.”

C.V. Corné Mulders
1965, geboren in Breda
1983 – 1988, TU Eindhoven, Technische Bedrijfskunde
1991 – 1993, Postbank/ING Bank, projectmanager
1994 – 2014, ABN Amro, vanaf 2008 CIO Nederland
2014 – 2016, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, CIO
2016, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Interim CIO
2016 – heden, UMC Utrecht, CIO