Digitale Delta

Digitale Delta

We staan er in Nederland op het gebied van ICT beter voor dan menigeen denkt. Ik weet het, ik ben als voorzitter van de branchevereniging niet onbevooroordeeld. Maar de feiten spreken voor zich. Een aantal voorbeelden.

Nederland heeft de beste digitale infrastructuur van Europa. Onze bevolking is technologie-minded. En we hebben een hoogwaardige kennisinfrastructuur. Niet voor niets staan we hoog in de ICT Readiness Index van het World Economic Forum. Maar we horen toch ook veel negatieve geluiden, zullen criticasters zeggen. Inderdaad, niet alles gaat goed. Maar heel veel wel. Het feit dat Google in Groningen een gigantisch datacenter bouwt, laat zien dat grote internationale spelers dat ook zien.

Ik zie dit als bewijs dat er nog veel meer mogelijk is. Onze ambitie is dat Nederland de Digital Delta van Europa wordt. Te pretentieus? Ik denk het niet. Ons land heeft de ideale uitgangspositie en de schaalgrootte om de proeftuin voor nieuwe toepassingen te worden op het gebied van Internet of Things, robotica, 3D-printing en big data. Dat gaat echter niet vanzelf. Bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen zullen meer dan nu het geval is moeten samenwerken. Laten we ervoor zorgen dat het voor start-ups mogelijk wordt om te groeien. Het is al beter dan het was, maar nog lang niet goed genoeg. Ze hebben onvoldoende toegang tot krediet, terwijl er één miljard euro aan kredietfaciliteiten van de overheid onbenut blijft. Dat moeten we niet laten gebeuren.

Goede developers zijn een must. Er is nu al een tekort aan en dat tekort zal alleen maar toenemen. Het aantal informatica-studenten neemt toe, maar is nog lang niet hoog genoeg. Regio’s en gemeenten zien ook de kansen die de digitale economie biedt. Maar laten ze nu niet tegen elkaar opboksen, maar samen de concurrentie aangaan met de landen om ons heen. Ik zie ook een belangrijke rol voor de overheid om ervoor te zorgen dat wetten en regels geen belemmering vormen voor innovatie en de introductie van nieuwe toepassingen. De zelfsturende auto moet als eerste in Nederland kunnen rijden. Het gebruik van robots biedt enorme kansen om bedrijven en instellingen productiever te maken. Een zorgrobot kan werkweken van 168 uur maken. Tel uit je winst.

Ik hoorde laatst iemand pleiten voor een belasting op de inzet van robots. Dat is het domste wat je kan doen als je technologisch voorop wilt lopen. De digitale economie groeit veel harder dan de traditionele economie. Als lid van het Smart Industry Team zie ik van dichtbij hoeveel kansen de Nederlandse maakindustrie heeft om door ICT concurrerender te worden. In de land- en tuinbouw zijn ze van oudsher heel innovatiegericht. Niet voor niets is die sector zo productief. In de zorg maken chirurgen gebruik van operatierobots. Niet in plaats van, maar als ondersteuning van de chirurg. Ze werken nauwkeuriger, kunnen komen waar mensenhanden niet bij kunnen en ze worden niet moe. De ambitie om Nederland de Digitale Delta van Europa te maken is niet ingegeven doordat ICT moet, maar omdat we daarmee Nederland welvarender kunnen maken en een prettiger land om in te leven. Dat lijkt mij een drijfveer, waar niemand tegen kan zijn.

Bart Hogendoorn is voorzitter van Nederland ICT