Meer grip op resultaat en kosten? Digitaliseer je zorgpaden

Meer grip op resultaat en kosten? Digitaliseer je zorgpaden

Jonge zorgprofessionals worden in hun opleiding onvoldoende voorbereid op de administratieve taken die hen wachten. Ze voelen zich overvallen door de hoeveelheid digitale patiëntdata en weten niet goed hoe ze die data moeten gebruiken. De hoge verwachtingen van technologie worden in de praktijk zelden waargemaakt. Hoog tijd om anders te gaan kijken naar digitalisering van de zorg.

Uit de Future Health Index, een wereldwijd onderzoek van Philips onder meer dan 3000 zorgprofessionals tot 40 jaar, blijkt dat er een groot gat zit tussen hun opleiding en de praktijk. 44 procent van hen zegt dat er in hun opleiding helemaal geen aandacht is besteed aan administratieve taken. Ze missen daardoor vaardigheden om bij aanvang goed te kunnen werken met bijvoorbeeld het EPD.

Ook missen ze kennis op het gebied van value based care. Maar liefst 78 procent heeft nog nooit van deze term gehoord. 35 procent van de jonge artsen en verpleegkundigen voelt zich overvallen door de hoeveelheid digitale patiëntdata. Ze weten niet of nauwelijks hoe ze die data kunnen gebruiken in hun werk. Hierdoor twijfelt maar liefst 41 procent of ze wel de juiste carrière hebben gekozen.

Vertrouwen in technologie

Gelukkig is er licht aan de horizon, want 81 procent van de geïnterviewden denkt dat technologie kan helpen bij het reduceren van de werkdruk. 79 procent verwacht dat inzet van digitale tools het behandelresultaat kan verbeteren. En 75 procent gelooft dat ook de patiëntervaring zal verbeteren als ziekenhuizen beter gebruikmaken van digitale technologieën.

Om dit te bereiken moeten artsen en verpleegkundigen beter in staat worden gesteld om digitale patiëntdata op de juiste manier te verwerken. De geïnterviewden zien op dat vlak nog wel wat uitdagingen. Zo geeft 64 procent aan dat de restricties die gelden voor het delen van data vaak leiden tot incomplete patiëntdossiers. Ze begrijpen het belang van de AVG en andere privacywetgeving, maar vinden dat deze regelgeving niet de kwaliteit van zorg mag hinderen.

AI voor interpretatie data

Er valt dus wat te verbeteren qua omgaan met digitale data. De verwachtingen van jonge zorgprofessionals zijn hoog, maar in de praktijk lopen ze tegen allerlei problemen aan waardoor ze de beschikbare data niet op de juiste manier kunnen gebruiken. Digitale technologieën zoals AI en decision support kunnen hen helpen bij het interpreteren van de data. Maar deze technologieën zitten vaak niet in het EPD.

Dat is precies waarom Philips de HealthSuite System of Engagement heeft ontwikkeld als een schil over het EPD en andere ziekenhuissystemen, zoals het PACS of VNA. Met als doel de frustratie van zorgprofessionals weg te nemen. De schil zorgt voor een configureerbare workflow, ondersteund met AI en decision support.

Onder water wordt data uit verschillende systemen bij elkaar gebracht en geïnterpreteerd middels trendlijnen en analyses. Het ziekenhuis kan voor alle zorgpaden een workflow configureren en bepalen welke informatie een arts nodig heeft om een diagnose te stellen. Daardoor worden er geen onnodige onderzoeken meer uitgevoerd die geen invloed hebben op de diagnose. Ook worden onderzoeken niet meer vergeten die wél een ander licht op de zaak kunnen werpen. Ofwel: de variantie tussen verschillende artsen wordt eruit gehaald; iedereen werkt volgens de best practise. Omdat je alles kunt meten, zie je ook precies waar je kunt verbeteren.

Het systeem draait in de cloud, zodat artsen vanaf iedere locatie kunnen inloggen, ook vanuit huis. De data wordt opgehaald uit systemen die veelal on-premise draaien. Dit komt tegemoet aan een andere frustratie van met name jonge artsen: ze hebben nauwelijks de mogelijk het computerwerk thuis te doen. De cloud biedt ze nu de flexibiliteit om bijvoorbeeld een MDO of tumor board thuis voor te bereiden en de bespreking op afstand te doen.

Zorgpaden digitaal ondersteunen

De go-to-market strategie richt zich niet primair op de IT-afdelingen van ziekenhuizen, maar op de zorgpaden die nu onvoldoende bediend worden door het EPD, zoals die van kanker en cardiologie. Chief Medical Officer Jan Kimpen: “We deden onlangs een pilot met een digital tumor board in een ziekenhuis en ontdekten dat 30 procent van de patiënten was over- of ondergediagnosticeerd. Er is vaak zoveel data dat artsen niet goed weten welke informatie voorspellend is voor de diagnose. AI is daar veel beter in. Met inzet van digitale zorgpaden ondersteund door AI brachten ze bovendien de tijd die nodig was voor het stellen van de diagnose terug met gemiddeld vijf dagen.”
Hoewel Kimpen enthousiast is over de technologie maakt hij een belangrijke kanttekening. Het is een ondersteuning van artsen, geen vervanging. Algoritmen nemen geen beslissingen; ze zijn een steuntje in de rug. Ze vertellen het team welke data belangrijk is bij welke patiënt om tot een juiste diagnose te komen.

CEO Frans van Houten vult aan: “De eerste golf van AI-toepassingen in ziekenhuizen had betrekking op het verbeteren van de operationele effectiviteit. Hoewel daar nog altijd veel winst te behalen is, richten de eerste ziekenhuizen zich nu op de volgende golf: het verbeteren van de klinische effectiviteit. We komen nu op het punt dat we met ondersteuning door AI het resultaat kunnen verbeteren.” En passant zullen ook de kosten dalen doordat er geen onderzoeken meer worden gedaan die niet van invloed gaan zijn op de diagnose en doordat de efficiency van zorgverleners stijgt. “En,” voegt Kimpen daaraan toe, “het verhoogt hun werkplezier en neemt frustraties weg. We hopen dat we daarmee de 41 procent die zegt te twijfelen of ze het juiste vak hebben gekozen daarmee voor de zorg te kunnen behouden.”