National Health Service (NHS) UK brengt analytics op de werkvloer

National Health Service (NHS) UK brengt analytics op de werkvloer

 Workflow en analytics in één taakgerichte app
Door een toenemende druk vanuit de Britse overheid om meer te sturen op behandelresultaat, hebben de zorgaanbieders in Groot-Brittannië twee speerpunten: het verhogen van de kwaliteit van zorg (patient outcome) en het verbeteren van de efficiency. Predictive analytics speelt bij de uitvoering van dit beleid een sleutelrol. ICT/Zorg sprak op het jaarlijkse Europese klantenevenement van Microstrategy met twee Britse zorgaanbieders die beiden opereren onder de vlag van de National Health Service.
De National Health Service (NHS) bestaat uit vier met overheidsgeld gefinancierde zorgorganisaties die zich richten op de regio’s Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales. De onder deze overkoepelende organisaties vallende instellingen bieden gratis curatieve zorg aan de inwoners van Groot-Brittannië.

Eén van de grootste uitdagingen voor deze zorginstellingen is het mixen van geplande en ongeplande zorg. Hoe kunnen die twee stromen optimaal op elkaar worden afgestemd, rekening houdend met de beperkte beschikbaarheid van resources? En hoe kunnen ondanks die druk op resources kwaliteit en veiligheid van zorg worden verhoogd?

 

Wel of geen centraal datawarehouse?

NHS had al snel in de gaten dat informatielogistiek – de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats krijgen – een kritische succesfactor is. Deze informatie bevindt zich in meerdere systemen. Van het EPD en het klachtensysteem tot en met het financiële systeem en HRM. Voorwaarde voor een goede planning is dat de gegevens uit al deze systemen bij elkaar worden gebracht. Dat doen de ziekenhuizen op verschillende manieren.

Liverpool Community Health (LCH) heeft een centraal datawarehouse gebouwd, terwijl NHS Lanarkshire de bestaande databronnen op een slimme manier aan elkaar koppelt. Daardoor wordt de data weliswaar op een centrale manier ontsloten, maar niet op één plek opgeslagen. Welke van de twee methoden de beste oplossing is, hangt volledig af van de uitgangssituatie.

Lesley Neary, Head of Planning & Performance bij LCH, zegt: “Wij leveren veel verschillende vormen van zorg, bijna allemaal op locatie. Denk aan thuiszorg aan mensen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen, zorg in uitgaanscentra, in gevangenissen en ga zo maar door. Van de 3500 medewerkers zijn 1700 zorgverleners buiten aan het werk. Omdat we zulke verschillende diensten leveren – het verschilt nogal of je in een uitgaanscentrum jongeren helpt die teveel alcohol of drugs hebben gehad of dat je thuiszorg levert aan iemand met een gebroken heup – hebben we vele verschillende systemen, zelfs verschillende EPD’s. Het werkte in onze situatie gewoon het best om al die data in een centraal datawarehouse onder te brengen dat fungeert als ‘single version of the truth’.”

Voor NHS Lanarkshire, een ziekenhuis in Schotland, was dat niet nodig. “Wij hebben enkele op zichzelf staande datawarehouses die heel goed functioneren. Het was veel goedkoper om die datawarehouses te koppelen dan één nieuw centraal datawarehouse te bouwen,” zegt Margot Russell, Deputy Director van het NMAHP Practice Development Centre.

nhs

 

Boardroom of werkvloer leidend?

Het systeem van LCH heet Opera. Dat is een afkorting die staat voor Organizational Performance Electronic Reporting Application. Dit systeem is in eerste instantie ontwikkeld voor het management met als doel af te komen van de stapels papieren rapportages waar niemand zijn weg in kon vinden. Rapportages bovendien die nooit volledig up-to-date waren. “Toen onze managers er eenmaal mee aan de slag waren, wilde de werkvloer dit ook,” licht Lesley Neary toe. “De medewerkers zagen onmiddellijk wat zij met real-time beslissingsondersteunende informatie konden doen. En ze waren enthousiast over het dashboard op de iPad dat we voor de managers hadden ontworpen. Onze zorgverleners komen veel gekke situaties tegen waarin het prettig is om evidence based informatie bij de hand te hebben. Ze willen graag kunnen opzoeken welke behandelmethode bij een patiënt met specifieke kenmerken de grootste kans op succes biedt, zodat ze niet alleen op hun gutfeeling af hoeven te gaan. Maar ze werken vaak op plekken waar je niet makkelijk een laptop openklapt en wacht tot die is opgestart. Met een iPad hebben ze direct de benodigde informatie bij de hand.”

Bij NHS Lanarkshare was het juist de werkvloer waar het project werd gestart. De key driver was het verhogen van de patiëntveiligheid. Daarom heeft het team van Russell een Patient Savety System ontwikkeld dat verpleegkundigen en artsen voorziet van real-time informatie. Er is een keur aan toepassingen.

Eén ervan richt zich op de spoedeisende eerste hulp. In de winter is het op de SEH in Lanarkshire aanzienlijk drukker dan in de rest van het jaar. Dat zorgt voor veel stress en hectiek. De Britse wetgeving heeft bepaald dat de behandeling bij iedere binnenkomende patiënt binnen vier uur in gang moet zijn gezet. Hoe eerder je de triage doet – ook bij patiënten die alleen een snijwond in hun vinger hebben – hoe makkelijker het is om je aan die norm te houden. Patiënten slippen er vaak door omdat dokters en verpleegkundigen zich in de hectiek richten op diegenen van wie direct duidelijk is dat ze er slecht aan toe zijn. Daarom heeft het ziekenhuis met hulp van enkele consultants van Microstrategy een applicatie ontwikkeld die inzicht geeft in patiëntstromen. Deze kan als app op een mobiel device draaien, maar hij kan ook op een groot scherm worden getoond.

Patiënten worden in de applicatie weergegeven als stippen op een tijdlijn. Door op een stip te klikken, kan de medewerker meer informatie krijgen over die specifieke patiënt. “De ervaring leert dat als de triage niet binnen een uur heeft plaatsgevonden, de kans op het niet voldoen aan de vieruursnorm erg groot is. Daarom krijgen medewerkers nu na een uur een signaal dat een patiënt nog geen triage heeft gehad. Zo vallen er geen patiënten meer tussen de wal en het schip,” vertelt Russell.

 

Apps voor data entry

Behalve apps voor het bekijken van real-time informatie hebben de beide ziekenhuizen ook apps ontwikkeld die de data-invoer vergemakkelijken, zodat de hoeveelheid administratief werk wordt verlaagd. Zo heeft LCH de fall risk assessment gedigitaliseerd. Dit is een assessment die bij iedere patiënt met een valrisico moet worden gemaakt, of het nu gaat om iemand die een operatie aan zijn heup heeft gehad, een neurologische patiënt of een oudere die niet meer zo goed ter been is. Neary: “De app maakt het veel gemakkelijker om data in te voeren. Daardoor kun je sneller een assessment afnemen. We hadden altijd al als wens dat we bij 100 procent van de patiënten met een valrisico een assessment afnamen, maar voordat we deze app hadden, haalden we dat nooit. Nu wel. Enerzijds omdat het zo eenvoudig werkt, anderzijds omdat we op basis van patiëntkenmerken kunnen aangeven wie er valrisico heeft. We kunnen dan een signaal geven aan de verpleegkundige als een patiënt die aan die criteria voldoet nog geen assessment heeft gehad.”

Op basis van het assessment geven verpleegkundigen de patiënten advies, bijvoorbeeld over het gebruik van hun rollator of over manieren om veilig de trap op- of af te lopen. Soms wordt in overleg met de arts de medicatie aangepast, zodat er bijvoorbeeld minder kans is op duizeligheid. “We zijn nog helemaal niet zo lang bezig en nu zien we al dat het aantal valincidenten terugloopt. De app speelt hier een rol in, maar het is ook de bewustwording van medewerkers die door de app is aangewakkerd. Die twee aspecten ondersteunen en versterken elkaar.”

Dat ziet Russell ook gebeuren in haar ziekenhuis. “De overheid verplicht ons een heleboel KPI’s bij te houden. Sommige daarvan komen in meerdere verplichte registraties voor. Daarnaast houden we data bij omdat we dat zelf belangrijk vinden. Wij willen met onze mobiele applicaties de werkdruk voor verpleegkundigen verlagen door ze nog slechts één keer iets te laten invullen en die gegevens voor meerdere doeleinden te gebruiken. Bovendien koppelen we via de apps terug hoe ze het doen, bijvoorbeeld door te benchmarken met andere afdelingen in het ziekenhuis. Want dan is zo’n verplichte registratie niet meer alleen een registratie, maar is het plotseling informatie geworden op basis waarvan je kunt handelen en waarmee je jezelf kunt verbeteren. Wij merken dat de apps een informatiegerichte cultuur aanwakkeren. Doordat er meer stuurinformatie beschikbaar komt, is de behoefte aan die data ineens ook groter.”

Een succesvolle app die LCH ontwikkelde is die voor het patiënttevredenheidsonderzoek. Waar de zorgaanbieder voorheen een lange vragenlijst per e-mail stuurde, stellen ze nu nog maar één vraag op het moment dat de behandeling is afgerond: zou u LCH aan uw familie en vrienden aanbevelen? Patiënten kunnen op deze vraag een score geven van 1 tot 10. Dit wordt in marketingtermen ook wel de Net Promotor Score genoemd. Neary: “Vroeger kregen we slechts een klein percentage van de patiënttevredenheidsonderzoeken terug. Voornamelijk van mensen die ofwel heel tevreden waren en ons voor de zorg wilden bedanken of van mensen die juist ontevreden waren en zo hun klacht wilden uiten. Nu geeft de zorgverlener bij afronding van de behandeling de patiënt een tablet met daarop de app. De patiënt vult het cijfer in en klikt op ‘submit’, zonder dat de verpleegkundige of arts kan zien wat is ingevuld. Daardoor hebben we nu veel betere informatie over patiënttevredenheid. Bovendien is die real-time. We kunnen meteen bijsturen.”

 

Hartaanval voorspellen

Beide zorginstellingen hebben diverse apps in gebruik die evidence based voorspellingen doen. In het ziekenhuis van Lanarkshire heeft dit er onder meer toe geleid dat er minder hartaanvallen plaatsvinden. Russell: “In dit geval gaat het om ons nursing dashboard dat allerlei KPI’s laat zien die te maken hebben met patiëntveiligheid. De applicatie is voorzien van een early warning system dat afgaat zodra bepaalde parameters bij een patiënt zich ongunstig ontwikkelen. Het eerste early warning system dat we live hadden was gericht op het voorspellen van een hartaanval bij patiënten met hartproblemen. We zijn daardoor in staat om eerder in te grijpen en soms een hartaanval te voorkomen. Dat is natuurlijk een ontzettend stimulerend resultaat.”

De beide zorginstellingen onderstrepen het belang van goede informatievoorziening aan de gebruikers. Neary: “Zij moeten goed snappen waar ze naar kijken. Wat vertelt een grafiek hen precies? En hoe kunnen zij op basis van die data zelf een betere beslissing nemen? Je moet er niet van uitgaan dat iedereen alles meteen begrijpt. Begeleid gebruikers daarin, ga met ze in gesprek. Ook omdat je dan vaak nuttige feedback krijgt waarmee je je dashboard of app kunt verbeteren.”