OpenStack flirt met Edge Computing

OpenStack flirt met Edge Computing

Een bredere benadering van Open Cloud

Open cloud computing lijkt bij OpenStack steeds meer plaats te maken voor open infrastructuren in het algemeen. Een verbreding van de focus. Het gaat veel meer om ontwikkelingen als containers en continue verbeteringen van private clouds. Daar is een nieuw onderwerp bijgekomen: edge computing. Dit werkterrein zou verder kunnen bijdragen aan de aanhoudend snelle groei van OpenStack.

Zo snel gaat dat bij OpenStack. Onlangs bestempelde Jonathan Bryce, President van de OpenStack Foundation, de diensten ´Loci’ en ´Helm’ als grote vernieuwingen. Tijdens de OpenStack summit Vancouver 2018 schoof de OpenStack Foundation naast edge computing nog twee andere producten naar voren: ´Kata Containers’ en ´Zuul’.

 

Voornaamste vernieuwingen

Van Kata Containers is inmiddels Versie 1 verschenen. Dit project ging in december 2017 van start en heeft als codebasis Clear Containers van Intel en runV van Hyper. Beide producenten hebben hun gebruikers opgeroepen over te stappen naar Kata Containers. Inmiddels staat er een grote community met alle grote namen uit de OpenStack-wereld achter het project. Kata isoleert volgens de OpenStack Foundation de it-belasting, iets wat anders alleen bereikt kan worden met virtuele machines, maar dan zonder prestatieverlies. Hierop kunnen dus zowel niet-gecontroleerde code draaien als datatoepassingen die aan hoge veiligheidseisen moeten voldoen, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke data. Daarnaast baarde de derde versie van Zuul – niet te verwarren met de containerdienst ´Zun’ – opzien. Zuul is een oplossing voor Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) en sluist toepassingen langs verschillende systemen en geheugens. Dit project, waaraan onder meer BMW deelnam, heeft eindelijk oplossingen voor OpenStack-specifieke systemen ontkoppeld. Het is daardoor nu ook geschikt voor andere cloud- en on-premise-omgevingen.

 

OpenStack los van Open Cloud?

Dat is ook precies de bedoeling van Kata en het heeft verrassende gevolgen. Kata en Zuul staan weliswaar onder toezicht van de OpenStack Foundation, maar zijn onafhankelijk. Hoe dat er in de praktijk uitziet, werd in Vancouver niet duidelijk – een merkwaardige constructie die onder enkele aanwezigen tot irritatie leidde. Het heeft er alle schijn van dat OpenStack in de toekomst los van de cloud actief wil worden. In het congrescentrum in Vancouver hingen diverse aanplakbiljetten met de oproep: ´Let’s Build Open Infrastructure’. Er was ook een lezing van het hoofd ontwikkeling van de stichting, Thierry Charrez onder de titel: ‘Beyond Datacenter Cloud: The Future of the OpenStack Foundation’.

 

Het vlaggenschip van open edge computing

De stichting komt binnenkort met een nieuw project dat ongetwijfeld voor de nodige ophef zal zorgen: edge computing. Met zo´n veertig lezingen, workshops en discussieronden was het project op de conferentie in Vancouver al prominent aanwezig. Daarbij bestaat het Edge-project pas een goed half jaar, maar heeft het al het nodige laten zien. Na opvallend veel bijval ontstond eind februari 2018 een whitepaper ´Cloud Edge Computing: Beyond the Data Center’. Ondertussen is er weliswaar nog geen product, maar wel een naam: ´Akraino’. Een week voor de Vancouver summit was er in Portland (VS) een overlappende bijeenkomst waar belangrijke ontwikkelingsrichtlijnen en -stadia werden vastgelegd. In de eerste fase gaat het dus om de ontwikkeling van volledig geïntegreerde ´open edge stacks’. Naast de open edge stacks zijn ook meteen basistools voor de edge stack lifecycle CI/CD en omgevingsmanagement meegenomen.

 

In de marge van de it-wereld

Dat is op zich al een hele uitdaging. Vervolgens gaat het erom een OpenStack basisomgeving voor zeer kleine rekensystemen vlakbij de edge-eindpunten te ontwikkelen – bijvoorbeeld Raspberry-achtige systemen. Hierbij wordt niet de volledige voor OpenStack in het datacentrum vereiste capaciteit benut, maar de prestaties van de Raspberry Pi zijn relatief toch al minimaal. Tegelijkertijd zullen voor de mini-OpenStack-software nieuwe veiligheidsvoorschriften nodig zijn om systeemmanipulatie te voorkomen en onderkennen.

In fase 2 gaat het om de ontwikkeling van edge middleware, API´s en ontwikkeltools (SDK´s). Expliciet is hier ook sprake van cross-platform interoperabiliteit met niet-OpenStack clouds. In het derde stadium ten slotte is de ontwikkeling van cross-platform interoperabiliteit met niet-OpenStack clouds aan de orde.

 

Achter de OpenStack horizon

Het Edge Project volgt een ontwikkeling die is afgestemd op AcumosAI, Kubernetes, Kata Containers, Ceph, EdgeXFoundry, ONAP en DANOS (Disaggregated Networking Whitebox Operating System). De Linux Foundation heeft al aangekondigd Akraino te ondersteunen, evenals Docker, Intel, AT&T, Windriver en een hele rij voornamelijk Chinese hardware-, communicatie- en cloud-aanbieders. Onder Akraino vallen inmiddels twee deelprojecten: ´Airship’ voor containerinkapseling en ´StarlingX’ voor Industrial Internet of Things (IIoT).

De deelnemers aan het Edge Project hebben er alle vertrouwen in dat zij net zo´n snelle ontwikkeling doormaken als in de eerste jaren van OpenStack. Beth Cohen van Verizon verklaarde: “Wij hebben een grote voorsprong op de gepatenteerde aanbieders. Niemand heeft zo´n uitgebreide architectuur en zoveel telco-ervaring met embedded systemen. De gepatenteerde aanbieders van edge-oplossingen hebben nog heel wat te leren.”

 

Voorsprong

Kandan Kathirvel van AT&T koppelt een waarschuwing aan zijn optimisme: “Gepatenteerde aanbieders zullen producten op de markt lanceren en problemen krijgen. Want ze hebben niet zo´n uitgebreid aanbod voor verschillende edge-omgevingen en bieden minder interoperabiliteit dan wij.” De embedded-specialist Kontron heeft zich achter OpenStack geschaard. Door edge computing begeeft OpenStack als zodanig zich op nieuwe terreinen. “We gaan meer de kant op van kunstmatige intelligentie, machine learning, container en serverless computing”, verklaarde Mark Collier, COO van de OpenStack Foundation. President Jonathan Bryce ziet ook andere actuele uitdagingen: “Nieuwe workloads en architecturen zorgen voor nieuwe eisen. Integratie met OpenSource projecten is vaak onvermijdelijk. En wij moeten voor Lifecycle Management en upgrades zorgen.”

 

Veelbelovende vooruitzichten

De verantwoordelijke leidinggevenden van open cloud projecten zijn onverminderd optimistisch. Wereldwijd steeg het aantal OpenStack omgevingen tussen 2016 en 2017 met 95 procent. Er draaien nu tien miljoen processor cores op het platform. Dit jaar zullen gebruikers 6,1 miljard dollar in de open cloud omgeving investeren. Analisten gaan uit van een jaarlijkse marktgroei van gemiddeld 9,7 procent in de komende tien jaar. “De meeste gebruikers staan nog aan het begin van hun reis”, denkt Bryce. En voor de reizigers die aan OpenStack meedoen, leidt dat tot prettige zakelijke vooruitzichten. Volgens Bryce zal namelijk 90 procent van de gebruikers een partner in de arm nemen voor de inrichting van OpenStack.

Wie uit eerste hand meer wil weten over OpenStack of graag in contact wil komen met de makers ervan, heeft daarvoor komend najaar een mooie gelegenheid: de eerstvolgende OpenStack summit wordt van 13 tot 15 november in Berlijn gehouden.

 

Ludger Schmitz is als zelfstandig journalist verbonden aan datacenterinsider.de.

Kijk voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van OpenStack ook op
www.datacenter-insider.de.