Tevredener klanten in het OV door slim gebruik van data

Tevredener klanten in het OV door slim gebruik van data

Wanneer de openbaarvervoersector op basis van beschikbare data verbeteringen gaat doorvoeren, profiteren de organisaties daar niet alleen zelf van. Uiteindelijk is de klant de grote winnaar. En gaat het daar niet allemaal om? Organisaties in het OV beschikken over grote hoeveelheden waardevolle data, maar weten dat nog te weinig om te zetten in bruikbare informatie. Deels door onbekendheid met de gevolgen van de AVG-wetgeving. Het pseudonimiseren van persoonsgegevens maakt het mogelijk om, binnen de kaders van de wet, meerwaarde uit bestaande gegevens te halen.

Vervoerders maken steeds meer gebruik van de beschikbare data die ze verzamelen. Maar er is nog meer mogelijk, zeker wanneer organisaties binnen de keten samenwerking opzoeken, zegt Patrick van den Bos, commercieel directeur bij Viacryp. “We zien dat deze bedrijven structureel op zoek zijn naar het verbeteren van de reizigerservaring. Bovendien kan inzicht in data helpen bij het beter inplannen van personeel en materieel.”

 

Data usage board

Dat data het nieuwe goud is, dat weten we inmiddels wel. Toch ziet Van den Bos dat veel bedrijven nog steeds worstelen met het waarde halen uit beschikbare gegevens. “Ook al voor de komst van de AVG was het niet meer zomaar mogelijk om alle data klakkeloos te verwerken en analyseren.” Hij adviseert organisaties daarom een ‘data usage board’ in te stellen. “Dat is een pragmatische commissie van specialisten die op basis van verschillende thema’s, zoals security, privacy, medezeggenschap, mededinging en datamanagement, oordelen of de voorgestelde verwerking van gegevens acceptabel is volgens de geldende wet- en regelgeving. Wanneer ze tot de conclusie komen dat iets niet mag, kunnen ze aanbevelingen doen over een manier waarop een organisatie tóch data kan analyseren.”

 

Pseudonimiseren

Dat kan bijvoorbeeld door persoonsgegevens te pseudonimiseren. Van den Bos legt uit: “Voor een busmaatschappij is het niet relevant om te weten wíe er op maandagochtend om acht uur de bus van A naar B pakt. Het is wél relevant om inzicht te krijgen in hoe druk een bepaalde lijn, route of tijdstip is. Op die manier kan materieel beter worden ingezet, wat leidt tot kostenbesparing zonder dat het afbreuk doet aan de klantervaring.” Door privacy gevoelige gegevens te pseudonimiseren worden herleidbare gegevens, zoals een kaartnummer, vervangen door een pseudoniem. “Met deze pseudoniemen kunnen vervolgens analyses worden uitgevoerd, zonder dat te herleiden is om wie het precies gaat.”

 

Voordelen

Doordat organisaties met een data usage board meer controle krijgen over hun data en de verwerking daarvan, zijn ze beter in staat aan te tonen dat er op een rechtmatige manier met gegevens wordt omgegaan. Door gebruik te maken van pseudonimisatie, en dus het vervangen van een herleidbaar gegeven, wordt de kans op datalekken aanzienlijk kleiner en daarmee het risico op imagoschade en boetes. Ook inzicht in wanneer, hoe en door welke groepen mensen fraude wordt gepleegd, zoals zwartrijden, zorgt ervoor dat er maatregelen kunnen worden getroffen om dat te voorkomen. “Dat levert direct geld op voor een organisatie.” Maar volgens Van den Bos zit de grootste winst erin dat goed omgaan met data het vertrouwen vergroot en daarmee de klanttevredenheid enorm verbetert. “En dat is uiteindelijk het doel van iedere organisatie.”

www.viacryp.nl