Brancheorganisaties starten Digitale Binnenhof Academy

Binnenhof

Een aantal brancheorganisaties uit de digitale sector starten dit voorjaar met de Digitale Binnenhof Academy. Het gaat om acht brancheorganisaties samen met ECP en iPoort.

De partijen willen zo kennis over de werking van de digitale samenleving en economie overbrengen op politici. Het initiatief is conform het advies van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst.

De organisaties willen zo Kamerleden ondersteunen met technische achtergronden, kennis en informatie over de digitale aspecten in tal van maatschappelijke dossiers. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorg, onderwijs, economie, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid en weerbaarheid, handhaving en opsporing.

Verbeteren van kennis

De organisaties willen op deze manier bijdragen aan verbetering van kennis over digitale zaken. Het initiatief is in lijn met de conclusies van de tijdelijke commissie Digitale toekomst van vorig jaar. Die bracht een rapport uit met adviezen over hoe de Kamer haar kennis over digitalisering zou moeten vergroten.

Een van de conclusies is dat het voor Kamerleden lastig is om objectieve en ongekleurde kennis op dit gebied te vergaren. Het probleem is nu groter nu veel Kamerleden die goed ingevoerd zijn op digitale dossiers niet meer verkiesbaar zijn. De nieuwe kandidaat-Kamerleden hebben helaas weinig achtergrond in deze complexe materie.

Kennis digitale domein

De Digitale Binnenhof Academy start na de verkiezingen met kennis- en informatiesessies die toegankelijk zijn voor politici en hun beleids- en fractiemedewerkers. Het samenwerkingsverband wil onder andere kennis en achtergronden geven over cyberveiligheid, ontwikkelingen in de cloud, dataverzameling en bescherming. Verder komen aan bod ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie, kwesties rond marktmacht, de groei van de digitale infrastructuur, duurzaamheid en ruimtelijke ordening, mobiliteit, privacy, handhaving en opsporing in het digitale domein. aan het woord komen ook experts uit andere maatschappelijke organisaties.

Initiatiefnemers

De Initiatiefnemers zijn DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland) en haar deelnemers: AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DCC (Dutch Cloud Community), NBIP (Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers) en verder doen mee: BTG (Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers), Cyberveilig Nederland, DDA (Stichting Dutch Data Center Association), FCA (Fiber Carrier Association), ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X