Brandbrief om behoud digitale geletterdheid in curriculum

Verkeersbord met Leaning, just do it. digitale vaardigheden

Een motie in de Tweede Kamer om digitale geletterdheid in het onderwijs weg te bezuinigen is mede dankzij een brandbrief van twaalf organisaties verworpen. Een tweede motie werd niet in stemming gebracht.

Verantwoordelijk voor de  brandbrief was brancheorganisatie NLdigital en nog 12 andere partijen waaronder Cyberveilig Nederland. Na jarenlange inzet om te zorgen voor digitale vaardigheden voor álle kinderen, dreigt de vooruitgang die we hebben geboekt in één keer te verdwijnen. Dat mag niet gebeuren, ” schrijven de organisaties.

Tegen de eerste motie over het Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden stemden: VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk NL, Volt Nederland en BIJ1.

“Er is geen tijd meer te verliezen,” stellen de organisaties in de brief. “Digitalisering brengt vele kansen en ook risico’s. We kunnen deze alleen grijpen en beteugelen als we iedereen mee laten doen en iedereen de basis geven die ze nodig hebben in de wereld van gisteren, vandaag en morgen. Dat begint met goed onderwijs, goed onderwijs dat is aangepast op de realiteit van de 21e eeuw en niet meer op de jaren 80 van de vorige eeuw. Wij zullen met onze coalities blijven werken aan dit doel, maar wij roepen met klem ook de Tweede Kamer op om hier niet langer ieder voorstel toe af te wijzen.”

De briefschrijvers wijzen erop dat het nalaten van de overheid om het onderwijs te vernieuwen voor de 21e eeuw zorgt dat het curriculum intussen stamt uit de jaren 80. “In dezelfde periode als onze laatste grote curriculumvernieuwing werkte een groep universiteiten aan ARPANET. Wat toen begon als een netwerk van enkele wetenschappers binnen de VS, is nu het internet dat met computers, smartphones en sociale media 5 miljard mensen met elkaar verbindt. Terwijl de kansen groeien, faalt Nederland op nationaal vlak in het opleiden van volgende generaties voor een wereld die er al is. We vragen niet om mensen voor te bereiden op een wereld van morgen, maar op de wereld van vandaag.”

De briefschrijvers stellen dat de regering weliswaar benoemt dat velen waarde hechten aan digitale geletterdheid, maar vindt pijnlijk om te constateren dat de inzet erop achterblijft. Er is iedere keer een goede reden, maar het effect is dat digitale geletterdheid telkens sneuvelt. “Zou het na jaren debatteren en afschieten, nu wel mogelijk zijn om digitale geletterdheid niet te laten sneuvelen door andere problemen? Digitale geletterdheid hoeft niet ten kostte te gaan van andere vakken, sterker nog: wij zien juist kansen om andere vakken te versterken door de combinatie met digitale geletterdheid.”

De gezamenlijke organisaties wijzen naar de nationale overheid als het gaat om de traagheid in dit beleid. En intussen nemen veel scholen en leerkrachten in het hele land dit onderwerp dan maar zelf op de agenda zetten, maar ze constateren ook dat een doorlopende leerlijn ontbreekt. Het gebrek aan nationaal beleid zorgt verder voor een enorme kloof aan kennis en dus aan ongelijkheid bij het betreden van de arbeidsmarkt. Er zijn intussen door het hele land allerlei private initiatieven om niet te wachten tot de overheid komt met een nieuw curriculum, als enige voorbeelden: Co-Teach Informatica, FutureNL, JetNet, Basicly, NLT (leerlijn Digitale Technologieën) en Hackshield.

“Het is tot slot ook zonde dat er een valse tegenstelling wordt gecreëerd tussen taal en rekenen aan de ene kant, en digitale geletterdheid aan de andere kant,” stellen de schrijvers in de brief. “Er is heel veel mogelijk door deze te combineren. Zelfs zonder extra vak kunnen digitale vaardigheden al onderdeel worden van deze vakken en het onderwijs daarin versterken.”

Ondertekenaars
 • Lotte de Bruijn – Ambassadeur Human Capital Agenda ICT, Algemeen directeur NLdigital
 • Thea Koster – Voorzitter Techniekpact
 • Petra Oldengarm – Directeur Cyberveilig Nederland
 • Bibi van den Berg en Zeki Erkin – Bestuursleden Academic Cyber Security Society (ACCSS)
 • Arie van Bellen – ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
 • Louis Spaninks – Directeur CA-ICT
 • Michiel Steltman – Directeur DINL
 • Ronald Verbeek – Directeur CIO Platform Nederland
 • Stijn Grove – Managing Director Dutch Data Center Association
 • Ben Kokkeler – Directeur-bestuurder Centrum voor Veiligheid en Digitalisering
 • Sahar Yadegari – Directeur VHTO, Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT
 • Simon Besteman – Directeur Dutch Cloud Community
 • Octavia de Weerdt – Directeur NBIP
Lees ook:

Gerelateerde berichten...