Bug bounty-programma CoronaMelder start 20 januari

corona app coronaMelder

Op 20 januari start rond het middaguur een bug bounty-programma voor de app CoronaMelder. Het ministerie van VWS meldt dat in een Kamerbrief over de voortgang van de pandemie en de app.

Minister Hugo de Jonge van VWS schrijft dat het de bedoeling is om zo snel mogelijk eventuele fouten in de app op te sporen. Details komen aankomende week beschikbaar op de website coronamelder.nl.

In de Kamerbrief van dinsdag wordt de hele stand van zaken rond de coronapandemie belicht. De gang van zaken rond CoronaMelder en de nieuwe app voor de GGD komen daarin uitgebreid aan bod.

Digitale ondersteuning

Zo is de ondersteuning voor oudere iPhone-telefoons van de app uitgebreid. Apple gaat dat  via een nieuwe update regelen. Over een paar weken kunnen daardoor ook oudere telefoons vanaf iOS 12 de notificatie-app gebruiken. Voorheen was het oudste ondersteunde model de iPhone 6S. Nu geldt die ondersteuning ook voor de iPhone 5S uit 2013 en de iPhone 6 uit 2014.

De Jonge doet in de brief verslag van de doorlopende evaluatie van de app. Dat gebeurt door het IT Audit en adviesbureau Noordbeek. Ze bekijken onder andere de hardware en backendomgeving. De bevindingen tonen ook nu geen kritieke risico’s aan. De constateringen en aanbevelingen uit de de rapportages worden zoveel mogelijk uitgevoerd.

Die aanbevelingen zijn vooral een risicoanalyse uitvoeren en een volledige audit in plaats van een steekproef uitvoeren naar het basisbeveiligingsniveau, de beveiliging over de hele linie, en de grondige analyse van zowel opzet als werking van de backend-omgeving.

Effect CoronaMelder

Ruim dertien weken na de landelijke introductie is CoronaMelder door ruim 4,4 miljoen (4.439.718) mensen gedownload. In totaal waarschuwden tot 11 januari 94.241 positief geteste mensen, samen met de GGD, anderen dat zij met iemand in contact waren die achteraf besmet bleek. Volgens de Jonge bereikt CoronaMelder mensen meer en sneller. De onderzoeksresultaten uit de doorlopende evaluatie bevestigen deze bevindingen.

Een nadere analyse van de gebruikers van de CoronaMelder laat zien dat er verschillen zijn in de mate waarin diverse groepen in de bevolking de app gebruiken. Mensen tussen 55 en 64 jaar, mensen met een hoger inkomen en mensen met een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO) gebruiken de app het meest. Vooral de groep jongeren tussen 15 en 24 jaar en de groep mensen met alleen basisonderwijs of vmbo gebruiken CoronaMelder minder.

De gegevens uit de vragenlijsten van het onderzoek laten zien in hoeverre gebruikers van CoronaMelder de intentie hebben de adviezen en voorschriften in de app op te volgen. Van de respondenten met klachten geeft 90,7% aan na een melding in de app te gaan bellen voor een coronatest, 93,2% geeft aan thuis te blijven zolang als geadviseerd.

94,7% geeft aan geen bezoek te ontvangen na een melding en 48,8% geeft aan de huisarts te zullen bellen wanneer zij symptomen hebben die bij een besmetting met het coronavirus passen. Hieruit blijkt dat gebruikers van de app de adviezen en voorschriften die daar in staan ook echt  willen opvolgen.

GGD Contact

De op handen zijnde app GGD Contact voor ondersteuning van het bron- en contactonderzoek. doet er wat langer over. Deze digitale oplossing versnelt het verzamelen en registratie van gegevens.

In samenspraak met de GGD koos het Kabinet voor een gefaseerde aanpak van de uitrol van de app. De eerste praktijktesten is intussen gestart in Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant. GGD-medewerkers in deze regio’s vragen bij het opstarten van het bron- en contactonderzoek aan de besmette persoon om de GGD Contact-app te gebruiken. Daarin kunnen ze de correcte contactgegevens van hun nauwe contacten aanleveren. De bedoeling is dat met de app de kans op fouten in gegevensoverdracht kleiner worden. Verder kunnen de medewerkers het vervolgproces ook sneller in gang zetten.

De praktijktest moet zorgen voor opsporing van eventuele kinderziekten in de digitale oplossing.  Daarnaast geeft het de ruimte om het werken met GGD Contact te verenigen met de bestaande werkprocessen. Zo is er ook meer tijd om medewerkers te trainen in het gebruik. Dat gebeurt met gebruikersondersteuning en e-learning. Intussen is er ook een aparte helpdesk voor mensen die vragen hebben over het gebruik van de app. De komende tijd wordt de praktijktest uitgebreid naar Gooi en Vechtstreek, Twente en Zuid-Limburg.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X