3min Zorg

PGO geboortezorg van start

PGO geboortezorg van start

De zwangere Anne Talman en echoscopist Rinke Pleging gaven maandag het startsein voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) in de geboortezorg. Dat gebeurde tijdens de feestelijke livegang in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. De PGO is ontworpen door ,  Babyconnect Noord-Nederland, een partnerschap van RSO GERRIT, ROS Friesland en RSO Zorgnetoost.

De betrokkenheid van (aanstaande) moeders was groot. Zij gaven bijvoorbeeld aan welke gegevens zij belangrijk vinden om te kunnen zien, en gaven feedback op de ontwerpen. Maar ook hebben zij meegedacht over communicatiematerialen richting patiënten en cliënten. Naar aanleiding daarvan heeft Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Babcyonnect een nieuwe video opgenomen voor PGO.nl, de website met voorlichting voor burgers en zorgprofessionals over PGO’s.

Wat is een PGO?

Een PGO is een app of website waarmee je steeds meer gegevens over jouw gezondheid op één plek kunt verzamelen. Zorginstellingen, overheden en bedrijven werken aan de introductie en doorontwikkeling van PGO’s. Steeds meer zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, ggz- en revalidatie-instellingen kunnen beveiligd patiëntgegevens uitwisselen met PGO’s. Dit wordt nu dus uitgebreid met de geboortezorg.

Wat heeft een zwangere / aanstaande ouder aan deze PGO-ontwikkeling?

Met deze gegevensdienst halen cliënten binnenkort hun eigen gegevens op die bij de verloskundige bekend zijn in hun Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Eerst is dat bij Orfeus, snel daarna volgen de andere verloskundige informatiesystemen. En dat is nog maar het begin! De komende maanden komt er steeds meer informatie bij, inclusief kraam- en echo-informatie. Hodes: “Daarmee wordt een PGO steeds meer uitgebreid en gaan de gegevens niet meer uitsluitend over ziekte, maar ook steeds meer over gezondheid.”

Een PGO biedt bij uitstek veel meerwaarde voor een zwangere. Juist tijdens en na de zwangerschap bezoekt zij verschillende zorgaanbieders: verloskundige, kraam, echo, ziekenhuis, huisarts etc. Hoe fijn is het dan dat al deze informatie op één plek staat.

Geen luxe

Birgitta Westgren van VWS benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van PGO’s. “Het is niet alleen een luxe om als burger meer inzicht in en regie op je eigen gezondheid te hebben, het is ook noodzaak. De druk in de zorg loopt op, door vergrijzing neemt dit alleen maar verder toe. We moeten de zorg efficiënter inrichten en het helpt als je als cliënt of patiënt alleen de zorg vraagt die daadwerkelijk nodig is. PGO’s in de geboortezorg is daar een mooi voorbeeld van.”

Inspraak in het proces
“Een bijzondere mijlpaal in het programma Babyconnect”, aldus Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT en penvoerder van het programma Babyconnect Noord-Nederland. “Moeders en aanstaande ouders en moederraden zijn vanaf het begin betrokken bij deze ontwikkeling. En ook de betrokken leveranciers, zowel PGO-leveranciers als leveranciers van informatiesystemen van de zorgverleners, kregen inspraak in het proces. Bijvoorbeeld over het ontwerp van de gegevensdienst en bij het testen met de pilotversie.”

GERRIT, ROS Friesland, Zorgnetoost en CareCodex, de uitvoerende stichting van het landelijk programma Babyconnect, werkten samen aan het ontwikkelen van deze gegevensdienst voor de geboortezorg. “De livegang van PGO’s in de geboortezorg is het prachtige resultaat van die samenwerking. Onze dank gaat ook uit naar MedMij, Nictiz en VZVZ voor hun inzet om deze gegevensdienst te ontwerpen en in gebruik te kunnen nemen. Niet alleen in Noord-Nederland, maar in héél Nederland kunnen zwangere cliënten vanaf eind februari hun geboortezorggegevens ophalen in een PGO.”

Lees ook: