Cascadis: geen kernwebsite gemeenten is denkfout

binnenhof vanaf de vijver

Tot groot verdriet van Cascadis, beroepsvereniging van webprofessionals in de publieke sector, adviseerde de VNG negatief over instelling van één kernwebsite voor alle gemeenten. ‘De VNG maakt hiermee een denkfout’, aldus Cascade-voorzitter Robert van Vliet.

Het VNG adviseerde aan Plasterk vanwege zijn wens voor betere toegankelijkheid, beveiliging en kostenbesparing van gemeentewebsites. Volgens de VNG doet “Eén uniforme (model-) website geen recht aan de verschillen tussen gemeenten”.

Cascadis, die overigens niet om een mening is gevraagd, is van mening dat de VNG teveel de oren hangen naar belangen van citymarketing. Een kernwebsite zou volgens de organisatie beter aansluiten bij de totale overheidsinfrastructuur.

Gemeentelijke websites moeten zich enkel op informatievoorziening voor de burger richten, vindt Cascadis. Gemeentetaken zijn in de loop der jaren steeds centraler geregeld, waardoor een kernwebsite voor alle gemeenten gerechtvaardigd is. Cascadis hoopt dan ook op een heroverweging van het VNG-advies aan Plasterk.

Aanleiding voor het meningsverschil is de vraag uit 2013 van de Tweede Kamer aan minister van BZK Plasterk, naar de mogelijkheden met het oog op toegankelijkheid, beveiliging en kostenbesparing.

Begin deze maand leidde dat tot een negatief advies van de VNG. “Eén uniforme (model-) website ‘aan de voorkant’ doet geen recht aan de verschillen die er tussen gemeenten bestaan en de vrijheid die bijgevolg nodig is om de website in te delen en in te richten naar de behoeften van de lokale samenleving en van de eigen organisatie,” aldus de VNG in haar advies.

Cascadis-voorzitter Robert van Vliet is er niet over te spreken. “Dit is terug naar de jaren 70, toen iedere gemeente nog zijn eigen belastingkantoor had met eigen logo. Ik weet niet wie de VNG om advies heeft gevraagd, maar onder onze leden is groot draagvlak voor een kernwebsite.”

Volgens de Cascadis-voorzitter hebben we in Nederland last van een ‘ weeffout’ die midden jaren 90 ontstond door www.gemeentenaam.nl aan een digitaal stadhuis te koppelen. Van Vliet vindt dat gemeenten stad en stadhuis digitaal van elkaar los moeten maken, zoals Haarlem en Kampen dat eerder al deden. Bezoekers komen daar op een landingspagina terecht en krijgen meteen de keuze tussen stad of stadhuis.
Van Vliet hoopt dat de VNG haar advies wil heroverwegen. “Ik verwacht dat de ontwikkeling van een kernwebsite niet meer is te stoppen. Lokale professionals werken er nu al hard aan om hun website als standaard aan te laten sluiten bij de totale (digitale) overheidsdienstverlening. Cascadis roept haar leden daarom op om intern de discussie aan te gaan over de voordelen van een kernwebsite.”

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...