CBS: driekwart ict-bedrijven voert e-waste duurzaam af

Berg e-waste afval

Bijna de helft van de bedrijven (48 procent) zei in 2022 bij het aanschaffen van ICT‐diensten of ‐systemen rekening te houden met de impact op het milieu. Driekwart van deze bedrijven voert hun e-waste duurzaam af. Dat zegt het CBS in de publicatie ICT, kennis en economie 2023.

Uit het onderzoek blijkt dat 47 procent van de bedrijven aangeeft maatregelen te nemen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken. Bijna drie kwart van de bedrijven zorgde daarnaast voor duurzame afvoer van apparatuur en nam maatregelen om papierverbruik te verminderen. Het zijn vooral de grote bedrijven die kiezen voor een meer milieuvriendelijke aanpak.

Grote bedrijven

Bedrijven met tien of meer werkzame personen in de energie en watersector hield in 2022 bij de keuze voor aan te schaffen ICT‐diensten of ICT‐systemen het vaakst (58 procent) rekening met de impact op het milieu. De ICT-sector, informatie en communicatiesector en bij financiële instellingen, nam het vaakst maatregelen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken. In de horeca kwamen het minst vaak milieumaatregelen voor in relatie tot ICT.

De grotere bedrijven (500 werknemers of meer) namen met 67 procent vaker maatregelen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken dan kleine bedrijven met tien tot twintig werknemers (44 procent). Grotere bedrijven hielden vaker rekening met de impact op het milieu bij aanschaf van ICT‐diensten of ‐systemen (69 tegen 44 procent).

Nederland scoort laag bij afvoer e-waste

Op de duurzame afvoer van ICT-apparatuur scoorde Nederland, met 73 procent van de bedrijven die hiervoor kiest, lager dan gemiddeld in de EU (77 procent). Ook behoud van ICT-apparatuur gebeurde in Nederlandse bedrijven (41 procent) minder vaak dan gemiddeld in de EU (50 procent).

Van de bedrijven koos 73 procent in 2022 voor een duurzame afvoer van e-waste. Bedrijven in de energie en watersector (82 procent) en de gezondheidszorg (81 procent) kozen het vaakst voor een verantwoorde manier van afvoeren.

Veertig procent van de bedrijven behield ICT-apparatuur behouden nadat deze niet meer werd gebruikt. De apparaten dienen dan bijvoorbeeld als bron van reserve‐onderdelen. Soms bewaren bedrijven ICT- apparatuur om onthulling van gevoelige informatie te voorkomen. In de ICT-sector werd ongebruikte oude ICT-apparatuur het vaakst bewaard door het bedrijf. Dertig procent van de bedrijven verkocht afgedankte ICT-apparatuur, stuurde het terug aan een leasebedrijf, of gaven het weg.

Drie kwart bedrijven neemt maatregelen om papierverbruik te beperken

Drie kwart van de bedrijven nam in 2022 maatregelen om het papierverbruik bij printen en kopiëren te beperken. In de onroerendgoedsector, de gezondheidszorg, de financiële dienstverlening, en de advies- en onderzoekssector kwamen deze maatregelen vaker voor dan in andere sectoren.

Grotere bedrijven namen vaker maatregelen om het papierverbruik te beperken (87 procent) dan kleinere bedrijven (74 procent). Nederland stond in 2022 in de top drie van EU-landen met het hoogste aandeel bedrijven dat maatregelen neemt om het papierverbruik te beperken (75 procent). Alleen in Oostenrijk (78 procent) en Finland (76 procent) was dit aandeel hoger. Het EU-27 gemiddelde is 66 procent.

Bij de aanschaf van ICT-apparatuur zijn Nederlandse bedrijven juist weinig milieubewust ten opzichte van andere EU-landen. Waar in de EU-27 gemiddeld 58 procent van de bedrijven milieubewuste keuzes maakte bij ICT-aanschaf, was dat in Nederland bij 48 procent van de bedrijven het geval. In Portugal en Italië hielden bedrijven het vaakst rekening met het milieu bij aanschaf van ICT-apparatuur (beide 75 procent).

Intussen was de omzet bij de IT-dienstverleners 6,6 procent hoger. De omzet stijgt daar nu dertien kwartalen op rij, maar dit was wel de kleinste groei in 2 jaar tijd.

Lees ook:
  • Van 24 naar 3 uur per week: Gemeente Best optimaliseert vergaderingen met Ictivity-applicatie
  • Bedrijven in energietransitie zoeken personeel met hulp van AI

Gerelateerde berichten...