3min Ondernemen

Nederland voorop in strijd tegen e-waste, maar we zijn er nog niet

Nederland voorop in strijd tegen e-waste, maar we zijn er nog niet

Nederland loopt voorop bij de inzameling van e-waste. Tegelijk benadrukt de stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) dart de recycling van e-waste wereldwijd beter moet. De stichting wil een afgifteplicht.

De stichting pleit voor meer kennisuitwisseling , levensduurverlenging van apparaten en in Nederland, een afgifteplicht voor afgedankte elektronische apparaten, lampen en batterijen. De stichting baseert zich op cijfers van UNITAR. Daaruit blijkt dat bijna 59% van de afgedankte elektrisch en elektronisch apparatuur (e-waste) in Nederland worden gerapporteerd en gerecycled. Daarmee steekt ons land gunstig af tegen het wereldwijde gemiddelde van slechts 22% en een Europees gemiddelde van 42,3%.

Tegelijkertijd toont het VN-rapport volgens Stichting OPEN een verontrustend beeld. Jaarlijks generen we namelijk wereldwijd maar liefst 62 miljard kilo e-waste. Daarvan wordt slechts een klein deel op een verantwoorde manier gerecycled. Dit betekent dat van 45 miljard kilo grondstoffen onbekend is wat ermee gebeurt. “Een gemiste kans voor de circulaire economie en een ernstige bedreiging voor het milieu,” aldus Jan Vlak, algemeen directeur.

Drie pijlers voor de toekomst

Om de recycling van e-waste wereldwijd te verbeteren zijn drie thema’s voor de toekomst cruciaal. Dat zijn kennisoverdracht, vergelijkbaar met wat Nederland doet op het gebied van watermanagement en verlengen van de levensduur van apparaten door inzet op reparatie en eco-design. Verder ook een blijvende inzet op de verdere verbetering van de inzameling van afgedankte elektrische apparaten, lampen en batterijen. De invoering van een afgifteplicht is daarbij volgens Stichting OPEN cruciaal.

“We laten met elkaar nog steeds enorme kansen liggen om Nederland daadwerkelijk circulair te maken,” benadrukt Vlak. “Het is essentieel dat iedere Nederlander weet wat elektrisch afval is en wat ermee gedaan moet worden. Elektrisch afval is niet zomaar afval; het is een schat aan waardevolle grondstoffen die we hard nodig hebben om te kunnen voldoen aan de vraag naar nieuwe elektrische toepassingen en de energietransitie te realiseren”.

Nederland als voorbeeld

Met een inzamel- en recyclingpercentage dat bijna driemaal hoger ligt dan het wereldwijde gemiddelde, toont Nederland dat een ambitieuze aanpak van e-waste recycling mogelijk is. “We doen het in Nederland goed. Toch vinden we dat we altijd naar nog beter mogen streven,” zegt Jan Vlak.

Stichting OPEN roept zowel consumenten, bedrijven, maar ook de formerende partijen in Den Haag op om hun verantwoordelijkheid te nemen in de transitie naar een duurzame circulaire economie. Nederland heeft hier wereldwijd een prachtige rol in te spelen .

Lees ook: