CBS: groei datalekken vooral bij grote bedrijven

dataverlies

Datalekken komen in toenemende mate voor bij grote bedrijven en zorginstellingen. Dat blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2020 van het CBS.

Uit dit meerjarige overzicht rond ICT-gebruik van bedrijven blijkt dat in 2019 25 procent van de bedrijven met 250 of meer werknemers te maken met datalekken van binnenuit. Het gaat dan vaak om een of meer slordige medewerkers. in 2016 was dit nog 17 procent.

Van de Nederlandse bedrijven met 2 of meer werknemers kreeg 3 procent (4858 bedrijven) in 2019 te maken met datalekken. Twee procent van de bedrijven kreeg te maken met datalekincidenten als gevolg van een aanval (hack of inbraak) van buitenaf.

Grote bedrijven hebben meer incidenten

Datalekken vinden vaker plaats bij grote bedrijven. Daarbij hebben vooral bedrijven met 250 of meer werknemers het meest te maken met datalekken. Bij deze bedrijven nam het aantal dataonthullingsincidenten ook het sterkst toe.

In 2016 kwamen onthulling door eigen personeel en een aanval van buitenaf bij respectievelijk 17 en 6 procent van de grote bedrijven voor, in 2019 was dit 25 en 8 procent. Ter vergelijking; ongeveer twee procent van de kleine ondernemingen (twee tot tien werknemers) gaf aan in 2019 te maken te hebben gehad met een incident met datalekken. Dit percentage bleef de laatste jaren min of meer gelijk.

Meeste data-incidenten in zorg- en ICT-sector

Datalekken vinden ook relatief vaak plaats in de gezondheidszorg. In 2019 vond bij 6 procent van de bedrijven uit deze sector een dergelijk incident plaats met een interne oorzaak. Bij 1 procent van deze bedrijven kwam de aanval van buitenaf.

Ook in de ICT-sector vonden relatief veel incidenten met lekken van data plaats. Vier procent van de bedrijven in deze sector had in 2019 te maken met een dergelijk incident met interne oorzaak en 3 procent van de ICT-bedrijven was slachtoffer van een aanval van buitenaf.

Terwijl het aantal incidenten dat van binnenuit komt stijgt, daalde de afgelopen vier jaar het aantal incidenten dat van buitenaf komt. Dat geldt vooral voor incidenten met datavernietiging of door uitval van ICT‐systemen. Zo gaf 24 procent van de bedrijven met meer dan 250 werknemers in 2016 aan een datavernietigingsincident gehad te hebben door een aanval van buitenaf. Dat was in 2019 slechts 6 procent.

De uitval van ICT‐systemen door een aanval van buitenaf nam af van 23 procent in 2016 naar 11 procent in 2019. Deze afname doet zich vooral voor bij bedrijven in de gezondheidszorg.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X