CBS: Nederlanders digitaal steeds vaardiger

jongere vrouw achter laptop jong en tech online kinderrechten

Nederlanders worden steeds digitaal vaardiger. Bekwaam zijn in internet-, computer- en softwaregebruik, groeide dit jaar onder mensen van 12 jaar of ouder. Dit blijkt uit onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het CBS. Het onderzoek vindt in alle EU-landen op dezelfde manier plaats.

Bijna 80 procent van de Nederlanders beschikte in 2023 ten minste over digitale basisvaardigheden. Twee jaar eerder was dat nog 74 procent. Het meest vaardig zijn Nederlanders in online communicatie, het minst in gebruik van software.

Digitale vaardigheden worden vastgesteld aan de hand van het aantal gerapporteerde activiteiten op vijf gebieden: informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming, en softwaregebruik. Per gebied kunnen mensen digitale basisvaardigheden, of meer dan digitale basisvaardigheden hebben.

Iemand beschikt in totaal over meer dan digitale basisvaardigheden, als deze persoon op alle vijf gebieden meer dan digitale basisvaardigheden heeft. In 2023 beschikte 50 procent van de Nederlanders over meer dan digitale basisvaardigheden, in 2021 was dat 48 procent.

Meeste vaardigheden in online communicatie

Zeker 95 procent van de mensen over meer dan alleen basisvaardigheden in de online communicatie (e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken, en online je mening geven over maatschappelijke of politieke kwesties). In 2021 was dat 89 procent. Dit is hoger dan voor de andere gebieden van digitale vaardigheden.

Op het gebied van informatie en digitale geletterdheid (online informatie opzoeken, nieuws lezen, nepnieuws herkennen), had 88 procent van de 12-plussers vaardigheden die het basisniveau ontstijgen. Voor gebruik van computers en online diensten (zoals online winkelen, apps installeren, of een online cursus volgen) was dat 82 procent.

Nederlanders minst behendig in softwaregebruik

Wat betreft de privacybescherming gaat het in Nederland ook goed. Volgens het CBS beschikte 74 procent van de Nederlanders over meer dan basisvaardigheden op dat vlak. Dit is hoger dan in 2021, toen het 67 procent was.

Maar met het softwaregebruik (zoals ekstverwerking en spreadsheets, en schrijven van computerprogramma’s in een programmeertaal) was dit 62 procent. Net als in 2021 is dot het laagste van de vijf gebieden van digitale vaardigheden.

25 tot 45 jarigen meest digitaal behendig

Hoe handig mensen zijn met internet en computers verschilt sterk naar leeftijd en onderwijsniveau. Zo is het percentage Nederlanders met meer dan digitale basisvaardigheden onder 25- tot 45-jarigen ruim twee keer zo hoog als onder 65- tot 75-jarigen. Het is zelfs vier keer zo hoog als onder 75-plussers.

Onder 12- tot 25-jarigen, en onder 55- tot 65-jarigen, nam het aandeel met meer dan basisvaardigheden ten opzichte van 2021 toe.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...