Centre for BOLD cities voor stedelijke vraagstukken

Rotterdam skyline

Door middel van Big data-onderzoek oplossingen vinden voor stedelijke vraagstukken. Dat is waar het nieuwe onderzoekscentrum Centre for BOLD Cities de komende tijd mee aan de slag gaat. Het ‘Big, Open and Linked Data’-centrum is een initiatief van de universiteiten van Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De regio waar deze universiteiten huizen zijn meteen ook proeftuin voor het initiatief. De vraagstukken die het Centre for BOLD Cities  wil bestuderen zijn bijvoorbeeld verkeersstromen, kwaliteit van scholen, of en hoe de buurt invloed heeft op de gezondheid van  bewoners. Verder gaat het nieuwe bureau analyses maken van sociale media bij grote evenementen, interactie tussen burgers, kansen voor ondernemers, energieverbruik en luchtkwaliteit. Ethische dillemma’s zijn bij alles de rode draad.

Hoogleraar Liesbet van Zoonen: ‘Er zijn twee ontwikkelingen. Eén: steden worden steeds belangrijker en daarmee ook de vraagstukken die samenhangen met verstedelijking. En twee: steden gaan in hun beleid en bestuur steeds meer aan de slag met alle mogelijke data die in de stad worden gegenereerd. Ze gebruiken data van bewoners maar maken data ook steeds vaker openbaar voor bewoners. Er is sprake van een ware ‘urban big data explosion’ en bedrijven melden zich al om steden daarbij te helpen. Maar de analyse van al die data is zeer complex en universiteiten hebben hier een belangrijke maatschappelijke taak. Als collega’s hebben we daarom gezegd: hier gaan we de krachten bundelen.’

Gerelateerde berichten...