CIO survey: ondernemingen investeren fors in veilig thuiswerken

werkgevers

Ondernemingen investeren fors in veilig thuiswerken. Dat stellen KPMG en Harvey Nash in de nieuwste CIO Survey. Wel blijkt dat voldoende cyberexpertise een groot obstakel is.

Grote ondernemingen gaven in de beginperiode van Covid-19 zo’n 15 miljard dollar extra uit aan technologie om veilig thuiswerken mogelijk te maken. Voldoende cyberexpertise in huis halen was daarbij wel een probleem.

Technologievaardigheid

De meeste IT-bestuurders zien expertise in cybersecurity wereldwijd als de meest gevraagde technologievaardigheid. Hoewel de IT-uitgaven tijdens de pandemie bij veel bedrijven explosief stegen, verwachten CIO’s dat de investeringen in IT de komende maanden onder forse druk zullen staan.

De CIO Survey is een internationaal onderzoek onder ruim 4.000 CIO’s in ruim 100 landen. Zeker 60% van de bedrijven verwacht dat de IT-budgetten de komende twaalf maanden zullen dalen. Voor het uitbreken van Covid-19 was dit nog 50%.

Covid-19 versnelde de digitale transformatie bij bijna de helft van de onderzochte bedrijven. Het gaat dan met name om de versnelde adoptie van opkomende technologieën, zoals Artificial Intelligence, Machine Learning en blockchain en procesautomatisering).

De implementatie van kunstmatige intelligentie en machine learning steeg bijvoorbeeld van 21% vóór Covid-19 naar 24% nu. Dit is een aanzienlijke stijging in  slechts een paar maanden.

KPMG noemt de opkomst van Marketplace Software as a Service (SaaS) opvallend. Het gebruik ervan is sinds vorig jaar meer dan verdrievoudigd, van 7% in 2019 naar 23% dit jaar. Eén op de zes bedrijven geeft aan SaaS de afgelopen 12 maanden te hebben omarmd.

Werken op afstand de nieuwe normaal

Volgens bijna 90% van de CIO’s is werken op afstand inmiddels een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Ruim 40% verwacht dat meer dan de helft van de werknemers ook na de pandemie thuis zal werken. 70% van de CIO’s vindt dat door werken op afstand de samenwerking tussen de business- en technologieteams is toegenomen.

Ruim de helft ziet ook dat een cultuur van inclusiviteit in het technologieteam. Werken op afstand groeit volgens de IT-bestuurders bovendien uit tot één van de vijf belangrijkste criteria voor het aantrekken en behouden van technologisch talent, tijdens én na Covid-19.

IT-budgetten

“Toch liggen de IT-budgetten bij veel bedrijven nog altijd op een fors hoger niveau dan tijdens de financiële crisis van 2008”, constateert Eric Wesselman, partner bij KPMG Digital Advisory.  “En we zien dat CIO’s die het echte belang van technologie onderkennen in het algemeen meer geld zijn gaan uitgeven als gevolg van Covid-19. Zij investeren met name in een grootschalige implementatie van Distributed Cloud en SaaS.

Door de coronacrisis ontstaat volgens Wesselman duidelijk een scheiding tussen bedrijven die hun strategische doelstellingen willen realiseren op basis van technologie en ondernemingen die dat niet doen. “De onverwachte en ongeplande toename van investeringen in technologie heeft ook gezorgd voor ingrijpende veranderingen in de manier waarop organisaties opereren. In de afgelopen zes maanden hebben bij de bedrijven in het algemeen meer organisatorische veranderingen plaatsgevonden dan we in de afgelopen tien jaar hebben gezien. Succes straks zal grotendeels afhangen van de wijze waarop organisaties omgaan met hun cultuur en omgaan met hun mensen.”

Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de CIO’s zich wel zorgen maakt over de gezondheid van hun IT-mensen. Wesselman: “In een wereld waarin het kantoor nu ook de keukentafel omvat en de geestelijke en fysieke gesteldheid van de medewerker centraal is komen te staan, zullen bedrijven hun gezicht op de arbeidsmarkt moeten herformuleren om het noodzakelijke talent te kunnen aantrekken en te behouden. Talent dat de bedrijven door de crisis heen moet helpen.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X