Digitalisering binnen Finance

Dynatos Christian van Geel

2020 is voor veel bedrijven een onstuimig jaar geweest waarin men zich moest aanpassen naar nieuwe situaties, regels en ontwikkelingen. De ontwikkelingen maken nog maar eens duidelijk hoe belangrijk goede proces automatisering is. Cloud-based werken, E-facturatie, en technologieën als Robotic Process Automation zijn het afgelopen jaar in een stroomversnelling terecht gekomen. Dit blijkt ook uit het IT Vision onderzoek van Vakmedianet, waarbij 325 financiële professionals is gevraagd naar hun visie op digitalisering binnen het financiële domein.

Binnen het onderzoek geeft 97 procent van de financiële professionals aan verdergaande digitalisering als een kans te zien om processen te verbeteren en om de betrouwbaarheid van data te vergroten. Daardoor zijn de financiële professionals beter in staat om tijdig informatie te kunnen verstrekken voor strategische beslissingen. Dit blijkt echter niet altijd uit de bereidheid tot investeren in digitalisering. Informatiebeveiliging, ERP en Cloud computing zijn digitaliseringslagen waar bedrijven momenteel het meest in investeren. Zeker door het afgelopen jaar zijn deze drie vormen van automatisering goed te verklaren. Echter komt ook naar voren dat bijna de helft van de ondervraagde aangeeft dat zijn of haar werkgever kansen laat liggen door niet bereidwillig genoeg te zijn om bepaalde investeringen te doen. Hierbij wordt vaak als reden gegeven dat er een gebrek aan tijd, financiële middelen of kennis aanwezig is om specifieke automatiseringsslagen zelf door te voeren. Dit terwijl automatisering juist tijd zou moeten besparen voor een organisatie en over het algemeen een snelle ROI moet realiseren.

“Het wordt een bedreiging als je jezelf niet ontwikkelt’. Kortom: stilstaan is geen optie.” Zo luidt de conclusie van IT Vison 2020

Een technologie als Robotic Process Automation kan snel bijdragen aan tijdsbesparing binnen een organisatie. Door deze robots repetitieve taken uit te laten voeren kunnen werknemers meer waarde toevoegende en strategische werkzaamheden uitvoeren. Met name de financiële afdeling zou hier enthousiast van moeten worden aangezien Robotic Process Automation een enorm besparingspotentieel met zich meebrengt. Dit blijkt ook uit het IT Vision onderzoek aangezien Robotic Process Automation (RPA) voor het eerst in de top 10 nieuwe technologische ontwikkelingen, op nummer acht binnenkomt. Hierbij geeft 55% van de ondervraagde professionals aan het begrip te kennen. Daarvan maakt circa 30% ook daadwerkelijk gebruik van RPA binnen de organisatie.

In het onderzoek vroeg men ook welke activiteiten en processen op dit moment geautomatiseerd zijn binnen de organisatie, en in welke mate. Transactie processing, inclusief crediteuren, debiteuren en grootboek, is bij ruim de helft (52%) van de respondenten vrijwel helemaal of grotendeels geautomatiseerd. Wat binnen het onderzoek opvalt is dat anno 2020 nog veel essentiële taken binnen finance niet geautomatiseerd zijn. Zaken als pricing, revenue management en budgeting zijn bij minder dan 25 procent geheel of grotendeels geautomatiseerd.

Kortom, over het algemeen zijn er nog genoeg processen en activiteiten binnen organisaties te automatiseren. Echter is het niet altijd even duidelijk binnen het managementteam welke automatiseringsmogelijkheden er zijn, en welke prioriteit die dienen te krijgen. Het is dan ook niet onverstandig om hiervoor in gesprek te gaan met een potentieel strategisch partner in financiële proces automatisering op het gebied van implementatie, support en advies.

Auteur: Christian van Geel, VP Sales & Marketing bij Dynatos

Gerelateerde berichten...

X