Doen de Denen het beter?

Alle ziekenhuizen doen (bijna) hetzelfde… toch? Ze hebben in elk geval allemaal dezelfde afdelingen, die ongeveer hetzelfde doen. SEH, cardiologie, apotheek, interne, urologie, radiologie enzovoort. Toegegeven, de UMC’s hebben meer specialisten in dienst en behandelen complexere ziekten.

Maar voor de dossiervorming maakt dat niet uit… toch? Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde systemen zoals Chipsoft en Zorgdomein enzovoort. Hoe kan het dan dat UMC’s gemiddeld 217 ICT’ers in dienst hebben, de STZ-ziekenhuizen 55 en algemene ziekenhuizen 24? Eén algemeen ziekenhuis doet het zelfs met slechts elf ICT’ers.

Okay, een UMC heeft veel meer zorgmedewerkers en dus een drukkere helpdesk. En misschien schaart een UMC het functioneel beheer ook onder ICT. Maar verklaart dat een verschil van 200 medewerkers? Dat lijkt mij niet. Zit het dan misschien in meer innovatief vermogen? In het leveranciersmanagement? Enfin, het blijft gissen.

Zou het niet een mooi initiatief zijn om ICT-afdelingen van verschillende ziekenhuizen te combineren? Ondanks de grote verschillen in omvang doen ze in grote lijnen hetzelfde en ook de omgevingen zijn nagenoeg hetzelfde. Bovendien, de verschillen die er bestaan, hebben niet echt een functie. Dat zou de kwaliteit ten goede komen… toch?

In dit verband is Denemarken een interessant land. De zorg is er gratis en wordt betaald vanuit de belastingopbrengsten. Dat betekent dat ze daar geen zorgverzekeraars nodig hebben! De Denen kozen in het verleden voor het regionaal uitrollen van EPD-systemen en recent zijn ze begonnen met fusies tussen ziekenhuizen. Van de huidige 44 blijven er in 2025 nog 21 over. Deze verandering werden ingezet vanwege de toenemende druk op de zorg onder meer door vergrijzing.

Het mooie is dat de kwaliteit niet lijdt onder deze verandering, al gebiedt de eerlijk om te melden dat dit alleen wordt gestaafd met cijfers over ziekenhuissterfte. Al sinds 2003 werkt men met een landelijk gezondheidsportaal (op basis van opt-out) voor dossierinzage, medicatierecepten, afspraken en e-consult. Alle betrokkenen, burgers, patiënten, huisartsen, specialisten, apothekers enzovoort, delen hier met toestemming van de patiënt medische en zorglogistieke informatie. Om dit werkbaar te maken richtte de Deense overheid destijds ‘Medcom’ op. Deze ICT-organisatie definieert, ontwikkelt, mede-implementeert en beheert samen met zorginstellingen en leveranciers standaarden en certificeert leveranciers.

In Nederland wordt op dit moment in de Tweede Kamer weer eens druk gediscussieerd over standaarden (WEGIZ). Voor de ontwikkeling van PGO’s – er zijn ongeveer 20 leveranciers – is inmiddels zo’n half miljard euro uitgegeven. Vooralsnog maken slechts 25.000 burgers er gebruik van. Ondertussen kopt de krant “ICT-storing probleem voor ziekenhuis én patiënt”. Wat blijkt? Twaalf van veertien onderzochte ziekenhuizen (IGJ) kampen met technische problemen met grote gevolgen. Zo hadden zorgverleners geen toegang meer tot het EPD, of de spoedeisende hulp moest de deuren sluiten, of operaties moesten worden uitgesteld. Dat gebeurt volgens mij niet bij de UMC’s met hun ruim 200 ICT’ers.

Ik stel voor dat de VZVZ eens op bezoek gaat bij hun Deense collega’s van Medcom. Daar kunnen ze vast iets van opsteken… toch?

Lees ook:

Gerelateerde berichten...