Een leven lang leren is zo eenvoudig nog niet

De overheid, bedrijven en individuen hebben als het gaat om een leven lang leren vaak grootse plannen. De noodzaak ziet men in, want wie zich niet doorontwikkelt staat stil en wordt ingehaald door de concurrentie. De overheid speelt hierop in door het levenlanglerenkrediet aan te bieden. Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee iedereen tot 55 jaar zich kan blijven ontwikkelen. Vanaf 1 september 2017 wordt het in het hoger onderwijs ingevoerd. In het mbo is het al ingevoerd.

Maar ook kabinet Rutte III wil dat werkenden zich blijven bijscholen. Om vooral lager opgeleiden en ouderen te stimuleren om te blijven leren, wil het kabinet een individuele leerrekening voor iedereen met een startkwalificatie. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.

Maar ook voor personen onder de 55 jaar is een leven lang leren van cruciaal belang. Vooral in de IT branche, waarin wij zitten is deze noodzaak er. Er is geen branche waarin technologie zo snel verandert en ontwikkelt als de IT branche. IT kennis die je vandaag op doet kan bij wijze van spreken morgen alweer oud zijn. Technologieën als Virtual Reality, Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning en Big Data zijn hedendaagse voorbeelden van in welke richting de IT gaat. Kennis op dit vlak is vaak schaars en doe je zonder theoretische bagage moeilijk in de praktijk op.

 

Noodzaak duidelijk

Hoewel de noodzaak hoog is en eigenlijk alle lagen binnen een bedrijf, van management tot personeel het belang van continue kennisontwikkeling erkennen, gebeurt hier in de praktijk weinig mee.

Kennisontwikkeling is cruciaal voor zowel werkgever als werknemer. Het is zelfs zo cruciaal dat 42% van de bedrijven geen toekomst ziet als er niet wordt geïnvesteerd in IT-kennis. En toch wordt dit lang niet altijd gefaciliteerd. Vreemd toch?

Te weinig budget of geen tijd zijn veelgehoorde argumenten om niet bezig te zijn met deze continue kennisontwikkeling. Waar we het ook vaak mis zien gaan is de gehele cultuur binnen een organisatie. Wanneer het nog niet geaccepteerd is om tijdens werktijd deels bezig te zijn met je kennisontwikkeling, zal de adoptie hiervan achterblijven.

 

Oplossingen

Een goede oplossing zou kunnen zijn om de tijd die nodig is om te leren op te delen in eigen tijd en tijd van de werkgever. 50% van de kennisontwikkeling doe je in je eigen tijd en 50% in je eigen tijd. Want leren doe je uiteindelijk niet alleen voor je werkgever, maar met name voor jezelf.

Een andere optie is het stellen van leerdoelen en daar beloningen aan koppelen. Maak met iedere medewerker afspraken over in welke IT kennis hij of zij moet investeren en beloon doelstellingen.

Zorg dat continue kennisontwikkeling, een leven lang leren breed wordt gedragen binnen de organisatie. Benoem niet alleen het belang, maar handel er ook naar. Wanneer wij in de praktijk zien dat continue kennisontwikkeling niet slaagt, heeft dit in de meeste gevallen te maken met het ontbreken van sturing en draagvlak vanuit de management of leidinggevenden.

 

 

Gerelateerde berichten...

X