Vergroen uw data met technologie!

De meeste organisaties verzamelen tegenwoordig veel meer data dan ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Gewoon omdat het kan. Zo’n 60% van deze gegevens wordt niet gebruikt omdat ze overbodig, verouderd of niet ter zake doende zijn.

Aan de consequenties van het opslaan van zoveel data, wordt vaak voorbijgegaan. Uiteindelijk belandt data meestal in datacentra, grote gebouwen met alleen maar rijen computerservers die nonstop draaien om ervoor te zorgen dat u directe toegang hebt tot uw gegevens.

Het mag duidelijk zijn dat dit regelrechte energievreters zijn aangezien de computers werken op stroom. Daarnaast komt tijdens de operatie warmte vrij waardoor het datacenter ook stroom nodig heeft om gekoeld te worden.

Ga ook groen!

Duurzaamheid, met een focus op klimaatverandering, krijgt meer aandacht binnen organisaties vanwege het klimaatakkoord van Parijs en de nadruk op koolstofarme goederen en diensten. Het samenbrengen van veiligheid, privacy en duurzaamheid staat dus hoog op de lijst in de directiekamers. Groen gaan heeft hoge prioriteit!

Maar hoe brengt u beveiliging en privacy in overeenstemming met de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf, en wie is ervoor verantwoordelijk?

Ken uw data footprint

Een goed begin is inzicht krijgen in uw data footprint. Identificeer wat u hebt. Verwijder de overbodige, verouderde en triviale gegevens en pas vervolgens een beleid toe voor het volgen van de resterende gegevens tijdens hun levenscyclus.

Verwijder of minimaliseer gegevens in omgevingen die niet goed beveiligd zijn. Classificeer en categoriseer gegevens op basis van eisen aan privacy, uw beleid voor het beheer van opslag en het risiconiveau van de gegevens. Gebruik vanuit een security-perspectief technologie om gevoelige gegevens te versleutelen.

Doordacht data verzamelen

Door gegevens te verwijderen – of door ze in de eerste plaats niet te verzamelen – kunnen bedrijven hun hoeveelheid opslag en de daarmee samenhangende kosten verlagen en tegelijkertijd hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid ondersteunen omdat ze minder energie verbruiken en minder storagevoorzieningen (bestaande uit ijzer, aluminium en andere grondstoffen die een behoorlijke impact op het milieu hebben) of cloudruimte afnemen.

Het aannemen en afdwingen van zogenaamde lean dataverzameling, datagebruik en dataopslag kan in belangrijke mate bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, en tegelijkertijd zorgen voor betere beveiliging en privacy.

Bewaar alleen wat je nodig hebt

Een aanpak met lean data biedt organisaties ook de mogelijkheid om de eisen die worden gesteld aan gegevensbeveiliging en privacy beter af te stemmen op een duurzame bedrijfsaanpak. De traditionele gedachte voor beveiliging is alles verzamelen en zo lang mogelijk opslaan, of je de gegevens nu echt nodig hebt of niet. Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze alleen gegevens verzamelen voor zakelijke doeleinden en een stringent beleid hanteren voor het bewaren, beheren en verwijderen van gegevens.

Centraliseer de controle op data

Formuleer en implementeer een beleid waarbij gegevens automatisch worden verwijderd of centraal gearchiveerd wanneer ze niet meer nodig zijn. Met deze aanpak kunt u voldoen aan eisen aan privacy en risico’s verminderen vanuit een beveiligingsstandpunt, terwijl u tegelijkertijd aansluit bij de initiatieven op het gebied van duurzaamheid om uw energie footprint te verkleinen.

Tech voor een groene toekomst

Technologie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Elk technologie-initiatief zou als onderdeel van de businesscase op duurzaamheid moeten worden beoordeeld. Want uiteindelijk is het grootste risico niets doen. Doet u niets, dan ziet de toekomst er zonder twijfel minder groen uit.

—————————————————————————————-

Hoe groter de datavolumes worden, hoe meer de bedrijfsrisico’s toenemen. Weten hoe u dat kunt minimaliseren, en daarmee ook security risico’s danig kunt verminderen en ook nog wat groener kunt worden? Lees deze whitepaper.

Auteur: CyberRes, a Micro Focus line of business 

Gerelateerde berichten...

X