Datacenterbranche roept kabinet op tot landelijke sturing

datacenter digitale infrastructuur restwarmte datacenters datacenterbranche

De datacenterbranche roept een nieuw kabinet op tot landelijke sturing van de groei via de Nationale Datacenter Strategie (NDS). Dat zegt de Dutch Data Center Association (DDA) in een brandbrief aan de regering.

Landelijke coördinatie van de groei van datacenters moet zorgen voor een meer toekomstbestendige groei van de branche. Door digitalisering is er namelijk steeds meer vraag naar datacenterdiensten. De branche wil een integrale aanpak rond digitalisering, energietransitie, stroomzekerheid en ruimtelijke ordening.

De digitale branche heeft als relatief jonge sector al jaren te maken met beleidsvraagstukken rond energie, ruimtelijke ordening en het klimaatakkoord. Zeker met het oog op de energietransitie, het woningtekort en het onlangs uitgebrachte IPCC-rapport zijn gemeenten en provincies genoodzaakt om het lokale bedrijfsleven steeds meer beperkingen op te leggen.

Landelijke strategie

De branche pleit daarom juist voor een landelijke regie, met meer aandacht voor digitalisering als onderdeel van de maatschappij: “Digitaal heeft de toekomst, nu al speelt digitalisering in vrijwel alle maatschappelijke opgaven een rol” zegt Stijn Grove, directeur van Dutch Data Center Association (DDA).

“Een indringend voorbeeld is de coronacrisis. De overgang naar digitaal werken en leren is in Nederland vrijwel probleemloos verlopen. Maar ook ontspannen, communiceren en betalen doen we tegenwoordig digitaal.

Tegelijkertijd neemt de datacentersector de verantwoordelijkheid om een toekomst te borgen die naast digitaal, ook duurzaam en veilig is voor iedereen. Echter vraagt dit wel om landelijke sturing. Op dit moment wordt de ruimtelijke inpassing van onze digitale economie nog te vaak beschouwd als een op zichzelf staand en lokaal vraagstuk.”

Digitale soevereiniteit

De digitale doelstellingen van Nederland liegen er niet om. De digitale privacy en rechten van burgers dienen beter geborgd te worden. Er moeten investeringen komen in cyber-expertise. Nederland moet inzetten op een betrouwbaar 5G-netwerk, ethisch verantwoorde AI-toepassingen en een veilig IoT-systeem. Om dit te realiseren, zijn investeringen in de kennis, ontwikkeling en uitbreiding van de digitale infrastructuur fundamenteel.

De openbare denktank Denkwerk bevestigt dit in hun recente onderzoek ‘De Online Wereld.nl’ (februari 2021). Daarin geven de auteurs aan dat publieke verantwoordelijkheid nodig is voor een goed verloop van verdere digitalisering. “Wij geloven dat de manier waarop Nederland samen met Europa de online wereld gedurende de komende tien jaar vormt, bepalend gaat zijn voor de Nederlandse welvaart, autonomie en rol in de wereld gedurende de 21e eeuw”, aldus Denkwerk.

De uitbreiding van de digitale infrastructuur overlaten aan omringende landen, zoals het onlangs verschenen rapport van BCI Consultants suggereert, kan zorgen dat we niet alleen onze digitale koploperspositie in Europe verliezen maar ook onze soevereiniteit in een wereld vol digitale grootmachten, stelt DDA.. Met het uitbesteden van de digitale infrastructuur zou bovendien ook een groot deel van de kennis op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en technologie wegvloeien naar het buitenland.

Kees Verhoeven, voormalig Tweede Kamer-politicus en huidig Adviseur Digitale Transformatie bij Dutch Data Center Association stelt dat digitalisering en energietransitie niet alleen noodzakelijk is, maar ook grote kansen biedt. “Voor deze onderwerpen wordt nu met name restrictief beleid gecreëerd. Terwijl we juist zouden moeten kijken naar beleid dat de mogelijkheden van beide optimaal benut met behulp van extra inspanningen van alle sectoren. Het nieuwe kabinet kan hier op inzetten door een sterke regierol te nemen middels een integrale, nationale strategie.”

Duurzame economie

De groeiende digitale consumptie en al haar economische en sociale voordelen hebben een maatschappelijke prijs. In 2020 verbruikten datacenters 2,3% van de elektriciteit in Nederland (bron: CBS). Ruimtelijk beslaan alle datacenters samen 239 hectare. Omdat datacenters volledig geëlektrificeerd zijn en voor 88% groene stroom verbruiken, zijn de CO2-emissies te verwaarlozen.

Stijn Grove: “Maar dat neemt niet weg dat we als sector blijven kijken hoe we milieu en klimaat nog beter kunnen ontzien. Zo wordt het EU Climate Neutral Data Center Pact, een ambitie om in 2030 klimaatneutraal te opereren, inmiddels door 90% van de Europese datacenter en cloud sector ondersteund. Dit geeft aan hoe serieus we die ambitie nemen. We doen een handreiking aan de overheid om die ambitie samen te verzilveren.”

Lees ook:
  • Groeiende datacenterbranche levert komende jaren 5.000+ banen op
  • TBX event 2021 – De opvolger van de IT-vakbeurs Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo

Gerelateerde berichten...

X