Datacenterketen Amsterdam wil 40 procent energie besparen

datacenter digitale infrastructuur

Een coalitie van bedrijven uit de Amsterdamse datacenterketen gaat samenwerken in het datacenter-energiebesparingsinitiatief ‘LEAP’. Dit gebeurt samen met overheden.

Het energieverbruik in datacenters moet hiermee tot 40 procent dalen. Dit moet in de komende drie jaar haalbaar zijn. Overheid, bedrijven en kennisinstellingen willen samen versneld zorgen voor een duurzame digitale economie.

In de eerste fase gaan 20 coalitiepartners in pilots onderzoeken wat de mogelijkheden voor energiebesparing zijn. De insteek is dat dit kan zonder prestatieverlies.

 

Digitalisering

Digitalisering zorgt voor steeds meer data. Dat moet je allemaal versturen en opslaan. Datacenters faciliteren dit dataverkeer, terwijl hard- en software vaak eigendom zijn van klanten.

De vraag naar elektrische energie stijgt intussen ook. De verwachting is dat de hoeveelheid elektrische energie die nodig is in 2030 verdubbelt ten opzichte van het huidige energieverbruik. Dat is dus een forse groei.

 

Duurzame groei in data

De initiërende partijen zijn Amsterdam Economic Board, NLdigital, Green IT Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Verderdoen bedrijven en kennisinstellingen uit de gehele keten mee.

Het gaat om Albert Heijn, Booking.com, Dell Technologies, Deloitte, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Hewlett Packard Enterprise, Interxion, Iron Mountain, KPN, NEP The Netherlands, ministerie van Economische Zaken, Rabobank, Royal Schiphol Group, SURFsara, VMware en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Samen gaan zij de gevolgen van de ongebreidelde groei aan dataverkeer op het elektriciteitsnetwerk het hoofd bieden. Optimalisatie in het energiegebruik van ICT in de datacenterketen moet ruimte bieden voor duurzame groei en zorgen voor toekomstbestendige groei van de sector.

 

Eerste stap

De eerste stap in de LEAP pilotfase is meten van de Server Idle Coëfficiënt (SIC). De SIC geeft de mate aan waarin een server wél energie verbruikt, maar géén IT-werk verricht. Hieruit moet blijken hoe energie-(in)efficiënt servers in datacenters zijn.

De tweede stap is om de SIC te meten met aangepaste instellingen. Die moeten zorgen dat de servers zo veel mogelijk in spaarstand gaan als ze geen werk verrichten. Hiermee kan de impact van de power management-instellingen op het energieverbruik van servers worden gemeten. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat het performanceverlies van de server door deze instellingen nagenoeg nul is.

 

Toekomst

In maart 2020 verwacht de LEAP-coalitie de conclusies van de pilots te kunnen delen. Dan kunnen ook de eerste maatregelen om energiebesparingen slim in te regelen worden gepresenteerd.

 

Gerelateerde berichten...

X