Defensie verbetert omgang met bulkdatasets

big data scrabble letters

Het ministerie van Defensie verbetert de omgang met bulkdatasets. Dat gebeurt naar aanleiding van de aanscherping van de privacywet.

Het aangescherpte beleid is een aanvullende tijdelijke regeling op de huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). Over deze wet vindt momenteel een evaluatie plaats. De onafhankelijke evaluatiecommissie kijkt daarbij specifiek naar de bulkdata.

Defensie heeft een groot belang is het gebruik van bulkdatasets. Ze zijn belangrijk bij analyseren van dreigingen. Ze zijn bijvoorbeeld nuttig op de locaties van Nederlandse uitreizigers in (voormalig) IS-gebied.

Defensie vindt ze van grote operationele waarde bij onderkenning van verborgen dreigingen. Denk aan nog onbekende werkwijzen van terroristische organisaties, of activiteiten van buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Verder helpen bulkdatasets ook bij de opsporing van groepen die het hebben gemunt op Nederlandse militairen tijdens missies.

Waarborgen

In het aangescherpte beleid staat dat de inbreuk op de privacy centraal staat. En dus niet de manier waarop instellingen gegevens verwerven. De waarborgen zijn daarbij steviger naarmate de inbreuk op privacy groter is. Zo zijn er strengere voorwaarden aan wie toegang krijgt tot de gegevens. Ook vindt er vaker toetsing plaats.

De waarborgen gelden voortaan voor alle bulkdatasets en niet alleen voor datasets uit zogeheten onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG). De ministers bepalen vooraf hoe de diensten moeten omgaan met een bulkdataset. Ze moeten ook steeds toestemming geven voor het delen van gegevens.

De rol van toezichthouder CTIVD wordt bij omgang met bulkdatasets versterkt. De commissie wordt actiever betrokken door de introductie van een aantal meldingsplichten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de verstrekking van gegevens aan andere diensten.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X