Delen persoonsgegevens voor intimidatie wordt strafbaar

apestaart at teken

Doxing, delen van persoonsgegevens om iemand te intimideren, gaat strafbaar worden. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid stuurde daarvoor een wetsvoorstel naar de Raad van State voor advies.

De gevangenisstraf wordt maximaal een jaar. Afgelopen zomer stemde ook de Ministerraad voor het idee. De lange formatie gooide toen roet in het eten.

Het fenomeen waarbij mensen in chatgroepen adresgegevens delen, zodat mensen daar langs gaan om de bewoner angst aan te jagen, nam de afgelopen jaren een enorme vlucht. Het nieuwe wetsartikel regelt expliciet dat mensen die te goeder trouw konden aannemen dat openbaar maken van gegevens in het algemeen belang is, niet strafbaar zijn. De wet is dus niet inzetbaar tegen journalisten en klokkenluiders die nieuwsfeiten en misstanden openbaar maken.

Doxing

De verwachting is dat het wetsvoorstel de politie en het Openbaar Ministerie een steviger basis zal geven om op te treden tegen doxing. Het slachtoffer kan daarnaast ook zelf een civiele procedure starten als bekend is wie de gewraakte content online heeft geplaatst. Dan kan het slachtoffer dus ook een schadevergoeding en offline halen van de onrechtmatige content eisen.

Mocht de dader niet bekend zijn, kun je een beroep doen op de tussenpersoon die de content host. Tussenpersonen als providers en online platformen hebben een rol om op te treden, als zij ervan op de hoogte zijn dat op hun platformen of servers strafbare of onrechtmatige content staat.

Vaak zijn hulpverleners, politieagenten, journalisten en politici het slachtoffer van doxing. Maar ook wetenschappers, opiniemakers of medewerkers van gemeenten krijgen te maken met mensen die hun persoonsgegevens verspreiden of doorsturen met als doel om hen angst aan te jagen.

Eerder gaven ook de Tweede Kamer en werkgevers zoals de politie aan zich zorgen te maken over hun medewerkers. Zij pleitten dan ook voor een strafrechtelijke aanpak van dit probleem.

Strafbaar

Tot nu was veel intimiderend gedrag als bedreiging en stalking al wel strafbaar. Met intimidatie door het delen van persoonsgegevens was dat nog niet het geval. Als er geen sprake was van een bedreiging met een ernstig misdrijf of een stelselmatige inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer kon de politie dus niets doen.

Met het nieuwe wetsvoorstel kan de politie eerder ingrijpen. Ook voor internetplatformen is zo duidelijker dat zij een rol hebben om hiertegen op te treden. Bijvoorbeeld door het verwijderen of ontoegankelijk maken van de content. Na het advies van de Raad van State zal het wetsvoorstel zo snel  mogelijk naar de Tweede Kamer gaan.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...