Digitaal scholingsprogramma moet 10 miljoen mensen bereiken

Cisco

Een groot digitaal scholingsprogramma moet de komende tien jaar tien miljoen mensen bereiken in de EMEA-regio. Wereldwijd gezien komt het op een totaal van 25 miljoen mensen. Dat is de tienjarige doelstelling van IT-bedrijf Cisco dat daarvoor samenwerkt met Randstad.

De plannen gaan van start in de EMEA-regio. Dit zijn Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het project maakt deel uit van de tienjarige ambitie van het bedrijf om wereldwijd 25 miljoen mensen te voorzien van de juiste digitale vaardigheden zodat ze bestand zijn tegen de transitie in de arbeidsmarkt.

Digitale economie

De toekomst van innovatie, groei en mondiaal concurrentievermogen is afhankelijk van een sterke digitale economie. Op haar beurt is dit weer afhankelijk van digitaal geschoolde arbeidskrachten. Volgens het World Economic Forum zullen, door de vooruitgang in technologie en automatisering, tegen 2025 zo’n 85 miljoen banen verdwijnen en wereldwijd 97 miljoen nieuwe banen worden gecreëerd. Een digitaal scholingsprogramma is daarom onontbeerlijk.

“We hebben een wereldwijd personeelsbestand nodig dat is uitgerust met de juiste digitale vaardigheden om een duurzame en bovenal veilige samenleving te ontwikkelen. Het opbouwen van een lokale pool aan talenten is van cruciaal belang voor sociale inclusie en economische veerkracht op de lange termijn”, aldus Guy Diedrich, SVP en Chief Innovation Officer, Cisco. “Er is een heel ecosysteem voor nodig dat samenwerkt om dit te bereiken. Door de samenwerking van Cisco Networking Academy met lokale organisaties hebben we de afgelopen 25 jaar het leven van 17,5 miljoen studenten positief kunnen beïnvloeden.”

Digitale doelstellingen EU

De EU streeft ernaar om tegen 2030 ten minste 80 procent van haar burgers uit te rusten met digitale basisvaardigheden en ten minste 20 miljoen informatie- en communicatietechnologie (ICT)-specialisten in dienst te hebben. Momenteel beschikt slechts 54 procent van de Europeanen tussen de 16 en 74 jaar over digitale basisvaardigheden.

Samen met Randstad, wereldwijde HR-dienstverlener, moeten 300.000 mensen om- en bijscholing krijgen op het gebied van cyberbeveiliging, programmeren en infrastructuurautomatisering. Het partnerschap en het scholingsprogramma loopt momenteel in Nederland en Italië en meer landen volgen in 2023.

“Digitale vaardigheden zijn schaars in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika, wat voor ons allemaal een reden tot zorg zou moeten zijn”, aldus Wendy Mars, President van Cisco EMEA. “Zonder toegang tot een sterke talentenpool zal het moeilijker zijn om de digitale transformatie in het juiste tempo voort te zetten. Ik ben trots op de resultaten van de Cisco Networking Academy tot nu toe en kijk ernaar uit om nog veel meer bekwame mensen, met verschillende achtergronden, in de branche te mogen verwelkomen.”

Chris Heutink, COO van Randstad: “We zijn erg trots om samen te werken met Cisco en om het talent van morgen uit te rusten met de digitale vaardigheden die ze nodig hebben om te slagen in een snel veranderende arbeidsmarkt. Via partnerschappen zoals deze ondersteunen we talenten met directe toegang tot de arbeidsmarkt.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...