Algemene vergaderingen mogen weer volledig digitaal

Algemene vergaderingen mogen weer volledig digitaal

Vergaderingen van privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals BV’s, NV’s, verenigingen, coöperaties en verenigingen van eigenaren, mogen opnieuw geheel digitaal plaatsvinden. Tijdens de coronapandemie was dit tijdelijk toegestaan maar daarna weer teruggedraaid.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met indiening van een wetsvoorstel hierover bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel komt zo snel mogelijk na het kerstreces behandeld in het parlement. Het streven is dat de wet per 1 januari 2025 in werking zal treden.

Volledig digitaal vergaderen maakt laagdrempelig vergaderen en besluiten nemen mogelijk. Het vermindert de regeldruk voor het bedrijfsleven. Rechtspersonen besluiten zelf of zij volledig digitaal of deels digitaal willen vergaderen. Alle combinaties worden daarmee weer mogelijk.

Verplicht

Veel rechtspersonen zijn verplicht om minimaal 1 keer per jaar met hun leden of aandeelhouders te vergaderen. Tot nu waren deze vergaderingen wettelijk verplicht fysiek of deels fysiek en deels digitaal. Tijdens de coronapandemie werd ook volledig digitaal vergaderen tijdelijk toegestaan. Veel rechtspersonen vonden dit erg succesvol. Daarom wordt volledig digitaal vergaderen opnieuw en permanent toegestaan.

Voor volledig digitaal vergaderen moet voldoende draagvlak bestaan onder leden of aandeelhouders. Leden en aandeelhouders moeten goed geïnformeerd worden over de toegang tot een digitale vergadering.

Ook moet een volledig digitale vergadering plaatsvinden via een middel waarmee deelnemers kunnen worden geïdentificeerd en kunnen stemmen. Hiervoor zijn gebruikelijke videobel-applicaties geschikt. Daarnaast vereenvoudigt het wetsvoorstel een elektronische oproep voor een algemene vergadering, zoals een e-mail.

Lees ook: