Digitale connectiviteit in Nederland wordt snel ontoereikend

glasvezel groen

Nederland heeft de reputatie één van de besten te zijn in de digitale connectiviteit. Toch beschikken te weinig huishoudens en bedrijven over toekomstbestendige verbindingen.

Dat kan binnen enkele jaren regionale economische groei gaan remmen. Dit heeft onmiskenbaar negatieve invloed op het verdienvermogen van Nederland. De economie is namelijk steeds afhankelijker van digitale diensten.

Tot die conclusie komen de IT-brancheverenigingen DHPA, Dutch Data Center Association, ISPConnect, Fiber Carrier Association en connectiviteitspecialisten Eurofiber en Juniper Networks. De organisaties stelden het rapport ‘Belang van connectiviteit voor digitale transformatie’ samen. Deze week verscheen het.

 

Digitale toepassingen

Een belangrijke reden dat de brancheverenigingen en hun partners aan de bel trekken, is de constatering dat er nauwelijks nog nieuwe glasvezelnetwerken worden aangelegd. Dat is in zowel verstedelijkte als minder dicht bevolkte gebieden een probleem. Met de komst van nieuwe digitale toepassingen en in de nabije toekomst vijfde generatie mobiele telefonie (5G), neemt de vraag naar hoogwaardige connectiviteit explosief toe.

De brancheverenigingen en de sector willen daarom in gesprek met de overheid om te komen tot een plan van aanpak. De overheid moet een faciliterende rol op zich nemen en barrières wegnemen die de uitrol van toekomstbestendige netwerken in de weg staan, vinden de auteurs van het rapport.

Ruud Alaerds, directeur van DHPA, schetst de stand van zaken in Nederland. “Nederland staat bovenaan in allerlei internationale ranglijsten. Dat gaat van ‘digital readiness’ tot de kwaliteit van de digitale infrastructuur of gebruik van cloud diensten. Maar er is één vlak waar we steeds slechter op presteren, en dat is de beschikbaarheid van goede connectiviteit voor huishoudens en met name het MKB. Gezien het toenemende belang van digitalisering en digitale transformatie voor de economie is dat een zorgelijke ontwikkeling”.

“We maken allemaal dagelijks gebruik van internet en digitale diensten. Toch is het maar bij weinigen bekend hoe data van A naar B komt”. Dit zegt Andrew van der Haar van de Fiber Carrier Association. “Connectiviteit is een verzamelterm voor alles wat bij transport van data komt kijken. Het gaat niet alleen om kabels en netwerken. Ook de technieken en apparatuur die het mogelijk maken dat bijvoorbeeld een smartphone via het internet data kan verzenden naar een laptop hoort daarbij. Met dit rapport bieden we een toegankelijk, rijk geïllustreerd overzicht van soorten netwerken. Je ziet de manier waarop zij werken en hoe zij gezamenlijk het internet vormen.”

 

 

Gerelateerde berichten...

X