Digitale technologie levert Europa 545 miljard euro in 2 jaar op

Europese bedrijven kunnen dankzij digitale technologie en tools een omzetstijging van 545 miljard euro behalen in de komende twee jaar. Voor Nederlandse bedrijven ligt dit bedrag op 23,5 miljard euro. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 800 Europese bedrijven.

Het onderzoek The Work Ahead – Europe’s Digital Imperative maakt onderdeel uit van een wereldwijd onderzoek. Daarin worden het veranderende karakter van werk in het digitale tijdperk bekeken. Organisaties die het meest proactief zijn in het dichter bij elkaar brengen van de fysieke en virtuele wereld, hebben de grootste kans om meer omzet te behalen.

De uitkomsten zijn gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 2.000 executives in verschillende industrieën. Verder nog 250 middenmanagers verantwoordelijk voor andere werknemers, 150 MBA-studenten van grote universiteiten wereldwijd en 50 futuristen (journalisten, academici en auteurs).

 

Omzetpotentieel benutten

Leidinggevenden geven aan dat technologieën als Artificial Intelligence (AI), Big Data en blockchain een bron kunnen zijn voor nieuwe businessmodellen. De inkomstenstromen en veranderende klantrelaties worden beter en de kosten lager. Sterker nog, de ondervraagden verwachten dat digitale technologieën een positief effect van 8,4% zullen hebben op de omzet tussen nu en 2018.

Digitalisering kan voor zowel kostenefficiëntie als omzetstijging zorgen. Door bijvoorbeeld intelligent process automation (IPA) toe te passen. Daarbij kunnen software-robots bijvoorbeeld routinetaken overnemen. Bedrijven kunnen zo kosten besparen in de middle en backoffice.

Uit de analyse blijkt dat de impact van digitale transformatie op omzet en kostenbesparing uitkomt op 876 miljoen euro in 2018. Het gaat om de onderzochte industrieën retail, financiële diensten, verzekeringen[1], maakindustrie en life sciences.

 

Nog steeds achterblijvers op digitaal gebied

Europese executives verwachten dat een digitale economie gestimuleerd zal worden door een combinatie van data, algoritmes, software-robots en connected devices. Big Data komt als winnaar naar voren. Deze technologie zal de grootste invloed hebben op het werk in 2020. Maar liefst 99% van de respondenten noemt deze technologie.

Opvallend is dat AI vlak daarna met 97% op een tweede plek eindigt. Respondenten beschouwen AI als meer dan een hype. Sterker nog, de verwachting is dat AI een centrale plek zal innemen in het toekomstige werk in Europa. Aan de andere kant kunnen late adopters een gezamenlijk verlies van 761 miljard euro verwachten in 2018.

 

Terughoudendheid

Een derde van de ondervraagde managers geeft aan dat hun werkgever in hun ogen niet beschikt over de kennis en kwaliteiten om de juiste digitale strategie in te voeren. Soms hebben ze zelfs geen idee van wat er gedaan moet worden. 30% van de ondervraagden is van mening dat hun leidinggevenden te weinig investeren in nieuwe technologieën. Zeker 29% ondervindt terughoudendheid in toepassing van nieuwe manieren van werken.

De belangrijkste obstakels om de overstap te maken naar digitaal:

  • angst voor beveiligings-issues (24%)
  • budgetbeperkingen (21%)
  • gebrek aan talent (14%).

 

X