Digitale transformatie maakt gelukkiger

thuiswerken bureau met boeken en telefoon

Werknemers bij organisaties die digitale transformatie omarmen zijn tevredener. Ze hebben meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen en meer tijd voor creativiteit. Dit geldt volgens onderzoek voor de helft van de werknemers van Europese bedrijven.

Het gaat daarbij om bedrijven die bijvoorbeeld automatisering van de werkplek omarmen. De werktevredenheid is daar 62%, klanttevredenheid 71%) en productiviteit 72%. Verder kennen ze meer tijd voor creativiteit. Dit laatste geldt voor 62%.

Twee derde geeft aan dat werkplekautomatisering zorgt voor betere financiële resultaten. Bijna de helft is van mening dat ze profiteren van meer werkgelegenheid.

 

Digitalisering

Europese werknemers geven aan dat de toename van digitalisering ze de mogelijkheid biedt om voordeel te halen uit het automatiseren van ondersteunende taken. Als gevolg hiervan hebben ze meer mogelijkheden voor ontwikkeling (64%) en betekenisvoller werk.

Toch heeft minder dan een derde (27%) van de ondervraagde bedrijven werkprocessen geautomatiseerd. Dit betekent dat meer dan twee derde van de werkprocessen nog steeds handmatig gebeurt. De digitale transformatie is dat minder ver dan gedacht of zelfs gewenst.

 

Procesautomatisering

Nederland gaat aan kop wat betreft het hoogste niveau van procesautomatisering (45%). In het Verenigd Koninkrijk is het hoogste percentage aan handmatige processen (35%). Nederlandse werknemers maken zich de minste zorgen over automatisering. 38% van onze landgenoten maakt zich zelfs ‘helemaal geen zorgen’.

Franse werknemers zijn het minst bezorgd dat automatisering het einde zal betekenen van hun functie (13%). Dit wordt op de voet gevolgd door Nederland (14%). In Duitsland ligt dit percentage op 19%.

 

Zorgen

De ondervraagde werknemers maken zich meer zorgen over verandering dan over robots die hun baan overnemen. 31% is bezorgd over het leren van nieuwe vaardigheden of processen. Van de werknemers maakt 28% zich zorgen over hoe de manier waarop hun werkzaamheden worden uitgevoerd gaat veranderen.

Slechts 17% is bezorgd over het kwijtraken van zijn of haar baan.
Werknemers in sterk gedigitaliseerde bedrijven geven aan dat ze profiteren van meer werkgelegenheid (42%). Dit staat tegenover 23% in minder geautomatiseerde bedrijven.

86% beschouwt AI-technologie als de toekomst van werk. Minder dan een vijfde (16%) is bang dat een machine zal bepalen wat er gedaan moet worden.

 

Digitale vaardigheden verbeteren

  • 66% van de werknemers wil meer leren of digitale vaardigheden verbeteren
  • 15% zegt dat voor zijn of haar baan hoogwaardige digitale vaardigheden nodig zijn
  • 75% is van mening dat ze de digitale vaardigheden bezitten die nodig zijn om hun werk goed uit te voeren
  • Slechts 18% vindt het lastig om zich aan te passen aan gedigitaliseerde werkprocessen

 

Meer financieel succes

Werknemers in sterk geautomatiseerde organisaties geven vaker dan werknemers van minder geautomatiseerde bedrijven aan dat ze een hogere omzet behalen dankzij automatisering. Ze overtreffen meer financiële doelstellingen en maken meer winst dan concurrenten.

55% van de respondenten werkzaam in sterk geautomatiseerde bedrijven ziet een hogere winst dan de concurrentie. Dit staat tegenover slechts 31% van werknemers bij minder geautomatiseerde bedrijven.

In sterk geautomatiseerde bedrijven ziet 21% veel hogere winsten. Dit staat tegenover 5% bij de overige bedrijven.
36% van de sterk geautomatiseerde bedrijven geeft aan de financiële doelstellingen te overtreffen, tegenover 16% van de overige bedrijven.

 

Baanverlies

Vorige maand bleek echter wel uit onderzoek dat de meerderheid van de CFO’s (56%) verwacht dat de digitale transformatie gaat zorgen voor flink baanverlies binnen de financiële dienstverlening.

Ook verwacht de CFO dat zijn eigen baan niet meer veilig is. 40 procent van hen is er namelijk van overtuigd dat zijn baan in de huidige vorm over tien jaar niet meer bestaat.

Dit is een grote stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen was dit nog maar 10 procent. Andere finance professionals zijn pessimistischer dan hun directeur.

Driekwart van het financieel management (76%) verwacht dat de financiële banen over het algemeen gaan verdwijnen. Dit geldt ook voor hun eigen baan, want ruim de helft (56%) denkt dat zijn huidige baan over tien jaar niet meer bestaat. Dit is een stijging van maar liefst 509 procent ten opzichte van 2018.

 

Gerelateerde berichten...

X