DINL: vragen rond vitale infrastructuur, diensten en beroepen

datacenter draden tape storage

Ruim voordat de coronacrisis losbarstte voerden DINL en anderen gesprekken met de overheid over vitale sectoren en vitale infrastructuur. ICT en telecom zijn voor deze crisis aangemerkt als categorie B vitale processen. Dit wil zeggen dat uitval tot ernstige maatschappelijke en economische schade kan leiden. We zijn als sector blij met deze verduidelijking.

De definitie vitaal geldt voor een kleine groep bedrijven en organisaties in Nederland die diensten leveren die van cruciaal belang zijn voor het functioneren van de Nederlandse samenleving, economie en publieke voorzieningen. Het doel is dat zij weten welke rollen, verantwoordelijkheden en verplichtingen ze als vitale aanbieder precies hebben. Als er een crisis is moet dat helemaal duidelijk zijn.

 

Vitale beroepen en de coronacrisis

Naar aanleiding van de coronacrisis stelde het kabinet ook een lijst op van vitale beroepen. Dit zodat ouders die beiden een dergelijk beroep uitoefenen kunnen rekenen op kinderopvang nu deze gesloten zijn.

Maar hierover ontstond al snel onduidelijkheid. Nu heel Nederland thuiswerkt zijn digitale diensten en de onderliggende vitale infrastructuur belangrijker dan ooit. Daarnaast maken tal van instellingen uit vitale functies gebruik van die digitale diensten en infrastructuur. Zonder kunnen ze niet kunnen functioneren.

Tot nu toe werd was er vooral spanning tussen leverancier en afnemer in de vitale sectoren. Leveranciers moeten zo zijn ingericht dat ze geen risico vormen voor de continuïteit van die vitale dienst. Maar zo simpel is dat niet in de huidige digitale praktijk.

Ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van allerlei digitale dienstverleners. De ketens van software aanbieders, hosting, cloud en datacenters zijn zo complex en lang dat ze niet meer in alle gevallen goed in beeld zijn.

Dat betekent dat afhankelijkheden overal en nergens op kunnen duiken, constateerde ook de WRR onlangs in hun advies over digitale weerbaarheid. Het is dus riskant om slechts enkele specifieke digitale functies aan te wijzen als essentieel. En het in de lucht houden van diensten wordt moeilijk als technici thuis moeten zitten omdat hun werkgever niet is erkend als een essentieel onderdeel van zo’n keten, en zij daarom geen opvang voor hun kinderen kunnen regelen.

We zijn als sector blij dat deze verduidelijking er nu is. We willen betrokken partijen graag bedanken voor het snel inspelen op deze kwestie. Wie nog vragen heeft over vitale infrastructuur en sectoren kan terecht op het Slackkanaal van de samenwerkende brancheorganisaties uit de digitale infrastructuursector.

 

Algemeen overleg digitalisering in de Tweede Kamer

Op 11 maart jl. vond in de Tweede Kamer een AO (algemeen overleg) plaats over de NDS: de Nationale digitaliseringsstrategie. Stichting DINL en de Dutch Startup Association hebben per brief en met een persbericht hun zorgen kenbaar gemaakt. Dat ging vooral over enkele cruciale aspecten van digitalisering die tot op heden onvoldoende aandacht krijgen.

Er zijn bijvoorbeeld zorgen over de gevolgen van AI in Europa voor data soevereiniteit. En zorgen over het vervangen van zeekabels voor dataverkeer (de digitale handelsroutes van Nederland met de rest van de wereld) en de impact van Europese wet- en regelgeving op het digitale MKB.

Verder moet de aanpak van cybersecurity op nationaal niveau ingrijpend veranderen om kwetsbaarheden zoals het Citrix-lek afgelopen januari beter het hoofd te kunnen bieden. En er zijn zorgen over de trage adoptie van IPv6 in Nederland.

 

Kamerleden delen zorgen

Het was goed om te zien dat verschillende Kamerleden deze zorgen deelden. Zij bevroegen de aanwezige bewindslieden scherp over deze hiaten en spoorden hen aan om hier meer aandacht aan te geven. Het is nu afwachten hoe deze verzoeken door het kabinet worden verwerkt in de digitaliseringsstrategie.

Stichting DINL houdt de vinger aan de pols en zet zich in om de betrokken politici en de betrokken ministeries te voorzien van gerichte informatie over deze kwesties. DINL heeft goede hoop dat deze knelpunten naar aanleiding van het AO door de ministeries van EZK en V&J zullen worden opgepakt.

 

Beknopt overzicht ontwikkelingen

Gaia-X – een Europese data-infrastructuur
Het Gaia-X project van enkele Europese landen begint steeds meer vorm te krijgen. Gaia-X is een door Duitsland geïnitieerd project voor een Europese, federatief aanbod van clouddiensten. Het gaat om interoperabiliteit, standaarden, keurmerken.

Ook in Nederland wordt door zowel de overheid als verschillende partijen uit de markt gekeken hoe een Nederlandse deelname aan Gaia-X vorm moet krijgen en welke partijen daarbij het voortouw gaan nemen.

Zowel DHPA, ISPConnect als DINL zijn hier nauw bij betrokken. DHPA lanceerde recent een informatiepagina over Gaia-X waarop wordt uitgelegd wat het project inhoudt, wat de stand van zaken is en waarop interessante nieuwsartikelen over het project zijn verzameld.

DHPA, ISPConnect en DINL trekken samen op om de inzet van Nederland in het Gaia-X project te borgen. Die inzet is een publiek-private coalitie en coördinatie. In de komende weken worden er ondanks de crisis naar verwachting concrete vervolgstappen gezet.

Vorige week publiceerden enkele brancheorganisaties, SURF en AMS-IX met medewerking van de Rabobank een nieuw onderzoek naar de digitale mainport.

 

Agenda

Het is op dit moment onduidelijk welke evenementen doorgang zullen vinden de komende maanden. We vermelden daarom alleen evenementen die na de zomervakantie plaatsvinden.

One Conference 2020 – 29-30 september 2020 – Den Haag
De data van de One Conference 2020 zijn bekend! De conferentie vindt plaats op dinsdag 29 en woensdag 30 september bij het World Forum in Den Haag. De One Conference is een tweedaagse internationale cybersecurityconferentie die wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC-NL). De organisatie gebeurt in samenwerking met Gemeente Den Haag en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Gedurende twee dagen delen vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland inzichten en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity.

Jaarcongres ECP 2020 – 19 november 2020
Op 19 november 2020 vindt de 23e editie van het Jaarcongres ECP plaats. Noteer het alvast in uw agenda! Meer informatie volgt.

FttH Conference 2020 – 1-3 december 2020, Berlijn

Het jaarlijkse congres van de Fibre to the Home Council Europe (FttH) wordt van 1 tot en met 3 december 2020 gehouden in Berlijn.

De FttH Conference is ’s werelds grootste jaarlijkse evenement op het gebied van glasvezelinternet en wordt bezocht door industry leaders, experts van marktpartijen, bestuurders en andere stakeholders die betrokken zijn bij de aanleg van glasvezel. Meer dan 3000 deelnemers uit meer dan 100 landen bezoeken de conferentie jaarlijks.

Gerelateerde berichten...

X