E-health laat zorgkosten en ziekenhuisopnames dalen

Sterke verbetering van de zorg voor hartfalenpatiënten en tegelijk 26% op de zorgkosten besparen. Dat kan door E-health te combineren met optimalisering van het hele zorgproces. Dat is de uitkomst van een vier jaar durend praktijkonderzoek, waarvan de resultaten vandaag bekend zijn gemaakt. Een samenwerkingsverband van Zilveren Kruis Achmea, CZ en VGZ, zes Nederlandse ziekenhuizen* en Philips werkte eraan mee.

Zowel artsen als patiënten zijn razend enthousiast. Patiënten vinden vooral de E-health zeer geruststellend. Door de constante metingen thuis kwamen patiënten bijvoorbeeld veel minder vaak met ernstige complicaties in het ziekenhuis terecht. Het aantal verpleegdagen in het ziekenhuis zelf was door de nieuwe werkwijze verminderd met 57% en het aantal ziekenhuisopnames kwam 52% lager uit.

Het onderzoek liep van januari 2010 tot juni 2014. 175 hartfalenpatiënten werden in die tijd op de voet gevolgd. Eerst werd hun zorgproces geoptimaliseerd. Na het eerste contact met hun huisarts kregen ze bijvoorbeeld na een week al vervolgonderzoek, een diagnose en een behandelplan. Normaal gesproken staat daar ruim anderhalve maand voor. De patiënten kregen digitale thuismeetapparatuur zodat professionals op afstand dagelijks hun vitale functies konden meten. En ze kregen levensstijladvies. Verslechteringen konden door de E-health vroegtijdig worden opgespoord.

“Het aantal patiënten met hartfalen zal verdubbelen de komende jaren. We moeten dus nieuwe manieren vinden om deze mensen ook in de toekomst te kunnen helpen met goede en betaalbare zorg,” stelt Wietse Veenstra, verpleegkundig specialist hartfalen in het deelnemende Scheperziekenhuis in Emmen. “We bevelen dan ook aan dat het zorgbekostigingsmodel voor telemonitoring in de tweede lijn wordt herzien.”

 

Huisarts eindverantwoordelijk

Ook de verzekeraars hebben wel oren naar het nieuwe model. Want ook doet maar de helft van alle hartfalenpatiënten mee, levert het alsnog een jaarlijkse besparing van meer dan 80 miljoen euro op. Om het snel te laten slagen stellen de verzekeraars een nieuwe vorm van bekostiging voor; een model waarbij de eindverantwoordelijkheid bij de huisarts ligt. Deze stuurt zelf een kernteam aan met de cardioloog, hartfalenverpleegkundige, apotheek en thuiszorginstantie.

Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar VGZ zegt  namens de samenwerkende partijen snel te willen handelen. “Er zijn tal van e-health oplossingen voorhanden waarvan patiënten en zorgverleners kunnen profiteren. De technologie is er klaar voor, maar de manier waarop de zorg nu is georganiseerd nog niet. Dat moet dus snel veranderen. Met deze resultaten in de hand kunnen we de snel de volgende stap zetten.”

Lees het rapport van Kiwa Carity met alle resultaten vindt u op:

Lees ook de eindrapportage met de details van het onderzoek en de aanbevelingen vanuit de initiatiefnemers.

*Aan het onderzoek deden de volgende ziekenhuizen mee: Zorggroep Leveste Middenveld, locatie Scheper Ziekenhuis in Emmen, Havenziekenhuis in Rotterdam, St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, Zaans Medisch Centrum in Zaandam, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam.

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...