Economische Zaken blokkeert vrije routerkeuze

stopcontact routerkeuze

Het Ministerie van Economische Zaken gaat vrije routerkeuze inperken. Dat betekent dat de zogenaamde ‘beleidsregel netwerkaansluitpunt’ niet wordt uitgevoerd. Dat verklaarde staatsscecretaris Mona Keijzer na vragen van de Tweede Kamer.

De beslissing verhindert dat internetgebruikers zelf kunnen bepalen welke terminal (router, modem) zij gebruiken voor hun internettoegang. Dit besluit geldt ook voor (zorg)instellingen. De Vereniging van Fabrikanten van Telecommunicatie-Eindapparatuur vindt het besluit ‘onbegrijpelijk’.

Het netwerkaansluitpunt (NAP) bepaalt waar het netwerk van de aanbieder eindigt en het eigen netwerk van particuliere en commerciële klanten begint.

Stopcontact

Volgens de VTKE zijn er geen inhoudelijke, noch redenen van tijd, om de implementatie van de beleidsregel. De VTKE ziet het ‘stopcontact aan de muur’ als het netwerkaansluitpunt en basis voor de keuzevrijheid van de eindgebruiker. Deze definitie is in sommige landen al standaard en leidt tot productinnovatie en eerlijke concurrentie. Bovendien is de vrije keuze van eindapparatuur expliciet opgenomen in de EU-wetgeving.

De Nederlandse overheid zet zich al geruime tijd in voor het bevorderen van de vrije keuze van eindapparatuur en heeft hierover tussen december 2017 en februari 2018 een openbare raadpleging gehouden.

Het belangrijkste argument van de internetproviders was dat een vrije keuze van eindapparatuur een negatief effect zou hebben op de functionaliteit en veiligheid van hun netwerken. Dit argument werd weerlegd in een advies van onderzoeks- en adviesbureau Stratix in opdracht van de regering in het najaar van 2018.

 

Europa

De Europese situatie is inmiddels gewijzigd. In december vorig jaar verscheen een nieuwe richtlijn voor elektronische communicatie (EECC)3. Dit betekent dat de bevoegdheid voor het vaststellen van het netwerkaansluitpunt ligt bij de ACM.

Het is volgens de minister nu aan deze instantie om de echte knopen door te hakken over de positie van het netwerkaansluitpunt.

De bedoeling van dit besluit is voorkomen van het op de markt komen van onveilige losse modems. De Bedrijven, instellingen en consumenten hetbbenimmers recht op een deugdelijk product.

 

Gerelateerde berichten...

X