Eerste eOverdracht tussen ziekenhuis en vvt-organisaties

diabetes

Via de zogeheten eOverdracht is een succesvolle proef afgerond met een gedigitaliseerde overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens. De Zorgcirkel, Omring, Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep doen eraan mee.

Dit is het eerste samenwerkingsverband met verschillende instellingen in Nederland dat dit resultaat weet te realiseren. Dat betekent dat patiëntgegevens niet meer op papier, maar digitaal uitgewisseld tussen de VVT-organisaties (verpleging-, verzorging- en thuiszorgorganisaties) en ziekenhuizen.

Dat betekent gemak voor de zorgprofessionals maar ook voor patiënten. Want nu nog vindt er een handmatige, administratieve handeling plaats bij de overplaatsing van patiënten tussen VVT-organisaties en ziekenhuizen en tussen zorgorganisaties onderling. Een (transfer)verpleegkundige moet nu bijvoorbeeld voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens overtypen om hem van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen. Of de patiënt die na een heupoperatie keer op keer haar verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners. Bij de digitale overdracht is er sneller inzicht. Handmatig overtypen is niet langer nodig.

Verpleegkundige overdracht

Bij het realiseren van deze eOverdracht is in een pilot gestart met het verwerken van plaatsingsverzoeken en het digitaal versturen van de verpleegkundige overdracht. Waar het eerst nodig was om bij zorginstellingen in de regio veelal telefonisch en per email te vragen of er plaats is, kan er dankzij de koppeling van systemen nu eenvoudig digitaal gezocht worden naar de meest passende plek.

John Winder, consulent bemiddelingsbureau De Zorgcirkel: ‘Mijn ervaring met de plaatsingsverzoeken is dat het systeem gebruikersvriendelijk en ondersteunend in het proces is. Functies werken prima. Als de chatfunctie straks ook werkt hoeven aanvullende vragen ook niet meer via het normale emailverkeer.’ Margreet Roet, transferverpleegkundige Dijklander Ziekenhuis: ‘En het aanvragen in de nieuwe systeemomgeving is snel en veilig, het is voor alle partijen nu een kwestie van vertrouwen en gewenning opbouwen.’

Snel en veilig

Het digitaal versturen van de verpleegkundige overdracht is op kleine schaal succesvol uitgeprobeerd. De komende tijd vindt uitbreiding plaats. Het gaat dan om verwerking van plaatsingsverzoeken en uitwisselen van de verpleegkundige overdracht tussen de twee zorgorganisaties en de ziekenhuizen. Zorgdomein, EPD-leverancier ChipSoft en ECD-leverancier PinkRoccade breiden daarvoor de samenwerking uit.

Het project eOverdracht in de regio Noord-Holland-Noord maakt deel uit van de proeftuinen die vallen onder de subsidieregeling InZicht. Van de regeling kunnen organisaties in de langdurige zorg gebruik van maken. Het doel is om te zorgen dat de eOverdracht voor zorgorganisaties wordt versneld, om te beginnen in de testregio. InZicht is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen.

Gerelateerde berichten...