Eerste Kamer voor Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling zorg

digitale gegevens digitaliseringsstrategie elektronische gegevensuitwisseling

Delen van data tussen zorgaanbieders moet elektronische gegevensuitwisseling worden in plaats van via de fax, dvd of op papier. De Eerste Kamer stemde dinsdag unaniem in met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven is dat de Wegiz vanaf 1 juli ingaat.

Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De Wegiz richt zich op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. De nieuwe wet gaat over de vraag hoe je gegevens moet uitwisselen, niet over de vraag óf dat mag. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren bepalen de zorgverleners zelf en dit leggen zij vervolgens vast.

Meerjarenagenda

Samen met het veld, vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg heeft het ministerie van VWS een Meerjarengenda Wegiz opgesteld waarin vier aangewezen gegevensuitwisselingen zijn geprioriteerd: Medicatieoverdracht, Basisgegevensset Zorg, Verpleegkundige overdracht en Beeldbeschikbaarheid. Hieraan is vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) een vijfde gegevensuitwisseling, namelijk die in de Acute Zorg, toegevoegd.

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): “Er moeten dingen veranderen om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De Wegiz is daar een belangrijke stap in. Het standaardiseren van uitwisseling van gegevens gaat eraan bijdragen dat zorgverleners toegang hebben tot de benodigde medische informatie om goede zorg te leveren en daarmee gaat de kwaliteit van zorg omhoog. Ook wordt de tijd die zorgverleners spenderen aan administratie verminderd en wordt het risico op vermijdbare fouten kleiner. ”

De Wegiz zit nu ook in de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel. Dit bood de minister van VWS vorige week aan de Tweede Kamer aan. Op deze Meerjarenagenda staan de gegevensuitwisselingen die geschikt zijn om als eerste verplicht elektronisch te laten verlopen. Die lijst met gegevensuitwisselingen is in nauw overleg met het zorgveld tot stand gekomen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X