Einde aan verplicht digitaal procederen bij twee rechtbanken

hamer en weegschaal

Het verplichte digitaal procederen voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, wordt ingetrokken. Die strekking heeft een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming). Het voorstel is bij de Tweede Kamer ingediend.

Het voorstel is een gevolg van een beslissing van de Raad voor de rechtspraak. Die stelt dat door gewijzigde plannen het digitale systeem waar Gelderland en Midden Nederland mee werken niet verder in gebruik zal komen. Eigenlijk zou het digitaal procederen én vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht tegelijk worden ingevoerd. Dit zou geleidelijk in stappen gebeuren.

 

Procesrecht

Het nieuwe wetsvoorstel regelt dat straks voor alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht geldt. Hiermee komt een einde aan de huidige situatie met verschillende regimes. Bij de Hoge Raad blijft de verplichting tot digitaal procederen wel bestaan.

Overigens gaat een deel van de vereenvoudiging van het civiele procesrecht gewoon door. Enkele belangrijke inhoudelijke vernieuwingen van de wetgeving uit 2016 gaan door dit wetsvoorstel juist wel voor alle gerechten gelden. Ze geven de rechter daarbij meer ruimte om regie te voeren.

De rechter kan de mondelinge behandeling straks beter afstemmen op wat er voor de zaak en de partijen nodig is om tot een duurzame oplossing van het geschil te komen. Door deze procesvernieuwingen ook in het wetsvoorstel op te nemen, komen ze snel beschikbaar.

Gerelateerde berichten...

X