Extra controle nodig bij telling verkiezingsuitslag Kamerverkiezingen

kunstmatige stembiljet rood potlood

De verkiezingsuitslag berekenen met alleen optelsoftware is niet acceptabel. Daarvoor is  onafhankelijke nacontrole nodig, stelt de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen in een manifest.

Volgens de stichting gebruikt de overheid ook dit keer op hackbare computers om in maart 2021 de verkiezingsuitslag uit te rekenen. Tussen de 9.000 en 10.000 stembureaus maken gebruik van potlood en papier. ’s Avonds worden alle stemmen handmatig geteld in stembureaus. De totalen worden opgeschreven in een proces-verbaal.

De processen-verbaal gaan vervolgens naar het gemeentelijk centraal stembureau. Daar typen ambtenaren de processen-verbaal over in een computerprogramma (de Ondersteunende Software Verkiezingen 2020). Als dat klaar is wordt de uitslag geprint. De burgemeester ondertekent vervolgens de uitslag. Daarmee is de uitslag in die gemeente dan definitief. Men vindt daarbij controle op totalen niet nodig. En dat is volgens de stichting onterecht.

Kiesraad

De Kiesraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en gemeentes vinden het niet nodig om de totalen te verifiëren. Dat kan bijvoorbeeld door handmatig stemtotalen uit processen-verbaal bij elkaar op tellen en het resultaat te vergelijken met de uitslag van de computer.

De stichting stelt in het manifest en op hun website dat je alleen zo mogelijke hacks en manipulaties aan het licht laat komen. De regering vindt echter het feit dat optelcomputers niet op internet zijn aangesloten genoeg beveiliging.

Buitenlandse inlichtingendiensten hebben volgens de stichting inmiddels geavanceerde hackmogelijkheden. Ze hebben veel budget en goed doordachte plannen om zelfs toegang tot de meest afgeschermde militaire computernetwerken te krijgen als ze dit echt willen.

Buitenlandse inlichtingendiensten beschikken over de technische vaardigheden om de uitslag te beïnvloeden door bij de gemeentes in te breken. Daarnaast hebben opportunistische, afgeperste of omgekochte gemeentelijke systeembeheerders de technische mogelijkheden om eigenhandig en ongezien de software op de optelcomputers aan te passen. Controle is nodig om dat te voorkomen of op te sporen.

Verzekerde telling fractie van verkiezingskosten

Om twijfel over de uitslag weg te nemen moet onafhankelijke verificatie van de resultaten verplicht worden. De kosten om de optelling te verifiëren, bijvoorbeeld door handmatig op te tellen of te laten verifiëren door derden, vallen in het niet bij de totale kosten en impact van een gehackte verkiezing.

De stichting vindt het dan ook een ‘no-brainer’ om deze maatregel door te voeren. Vorige maand keurde de Kiesraad de bestaande verkiezingssoftware nog goed. De Raad deed dat naar aanleiding van een onderzoek naar de beveiliging van de ondersteunende software verkiezingen (OSV2020).

Lees ook:

Gerelateerde berichten...