Extra maatregelen voor verbetering gegevensbeheer Belastingdienst

belastingdienst logo

Er komen extra maatregelen om te zorgen dat burgers en bedrijven niet meer de dupe worden van onjuist gegevensbeheer bij de Belastingdienst. Dat maakten de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen (Financiën) bekend.

De maatregelen komen na onderzoek van de afgelopen maanden. Hierbij zijn enkele nieuwe feiten naar boven gekomen. Zo bleek onder andere dat in 2015 dubbele nationaliteit een aantal maanden langer in de systemen stond dan eerder bekend was. Verder bleek ook dat dubbele nationaliteit soms ook nog vermeld stond in de zogeheten vrije tekstvelden.

Verder blijkt dat er in de fraudesignaleringsvoorziening (FSV) verwijderde gegevens achterbleven. Dit gebeurde buiten medeweten van medewerkers en zonder dat medewerkers bij die informatie konden.

Bovenaan de lijst van goed gegevensbeheer staat een juist gebruik van nationaliteit. Mede daarvoor komt een plan van aanpak. Ook de processen rond risicoselectie en signalen van mogelijke fraude krijgen voorrang. De kans is namelijk het grootst dat bedrijven en burgers de effecten merken als hierin fouten sluipen.

Waarborgen

Totdat het onderzoek is afgerond bouwen de staatssecretarissen extra waarborgen in rondom het toezicht door de Belastingdienst. Deze waarborgen hebben betrekking op de criteria op basis waarvan aangiftes worden geselecteerd voor behandeling, een zorgvuldige beoordeling door de Belastingdienst en de mogelijkheid voor burgers om in bezwaar en beroep te gaan als zij het niet eens zijn met het oordeel van de Belastingdienst. Ook regelen deze waarborgen tijdige verwijdering van onterecht gebleken vermeldingen van gegevens.

De staatssecretarissen gaan daarnaast onderzoeken of het bestaande instrumentarium om op te treden tegen malafide belastingadviseurs en andere facilitators toereikend is en voldoende wordt ingezet.

Bewustwording

Voor medewerkers is het essentieel dat zij zich bewust zijn van de regels van de AVG, BIO en de Archiefwet. En ook dat zij het melden als zij dingen tegen komen die niet kloppen. Om dat bewustzijn te vergroten begint de dienst per direct met een campagne rond de AVG. Nieuwe medewerkers hebben bij indiensttreding nu de verplichting een e-learning module AVG te volgen. Vanaf 2021 krijgen alle medewerkers elke twee jaar een dergelijke training. Daarnaast zal het management van de Belastingdienst permanent aandacht blijven besteden aan het bewust omgaan met persoonsgegevens en goed gegevensbeheer.

Nationaliteit mag alleen gebruikt worden in systemen van de Belastingdienst als daar een wettelijke grondslag voor is. In het verleden was dat niet altijd het geval. De dienst heeft zichzelf nu strengere eisen opgelegd: er moet een expliciete wettelijke grondslag zijn voor het vermelden van nationaliteit.

“Het is van groot belang dat in dit onderzoek alle informatie over het gebruik van nationaliteit naar boven komt. Als blijkt dat een verwerking niet voldoet aan deze vereisten, dan nemen we uiteraard passende maatregelen.” Dat schrijven Vijlbrief en Van Huffelen vandaag in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X