Gebrek aan skills houdt Nederlandse bedrijven tegen om Augmented Reality, Virtual en Mixed Reality in te zetten

Augmented Reality, Virtual en Mixed Reality ontgroeit in rap tempo de entertainmentindustrie. Nederlandse bedrijven kijken vaker naar zakelijke toepassingen en geven prioriteit aan Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality om bij te blijven bij de snelle ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt echter dat minder dan de helft (44,6%) van de bedrijven de benodigde capaciteiten en skills in huis heeft.

AR, VR en MR heeft voor één op de vijf organisaties de hoogste prioriteit in het komende jaar. De focus ligt vooral op experimenteren en simpele toepassingen voor Virtual Reality (38,5%). Gevolgd door Augmented Reality (32,9%) en Mixed Reality (26,2%).

 

Beginfase

Bedrijven zitten nog volledig in de beginfase van deze technologie die nu snel overgaat van entertainment naar business-oplossingen. De meerderheid van Nederlandse bedrijven is dan ook nog niet overtuigd de benodigde capaciteiten in huis te hebben, en voelt zich nog niet klaar om deze nieuwe technologieën te implementeren.

Om succesvol te zijn bij het implementeren is voor vier op de tien (39,7%) bedrijven het gebrek aan kennis van mogelijkheden in de markt de grootste uitdaging. Andere grote uitdagingen zijn ervaring met implementeren (38,3%) en software ontwikkelmogelijkheden (35,1%). Bovendien is het moeilijk om de juiste mensen te vinden.

 

Multidisciplinaire teams

Om toepassingen te ontwikkelen hebben bedrijven multidisciplinaire teams nodig. Niet alleen technische skills zijn belangrijk, maar ook bijvoorbeeld 3D-designers. Zij richten zich vaak nog niet op dergelijke technologieën of willen niet in de branche werken.

De meerderheid (55,4%) van de respondenten geeft prioriteit aan Virtual Reality. Verder geeft iets meer dan de helft (53,3%) van de organisaties Mixed Reality en iets minder dan de helft (49,5%) Augmented Reality een prioriteit het komende jaar.

Uit het onderzoek van Avanade blijkt dat er een gapend gat zit tussen de verwachtingen en de resultaten. Bedrijven verwachten veelal nog voordeel richting externe partijen en klanten, zoals hogere klanttevredenheid. De meerderheid van de Nederlandse bedrijven past AR (63%), VR (62,3%) en MR (53,8%) toe gericht op de klant. Intern gerichte toepassingen zoals het richten op medewerkers (35,8%) en effectieve bedrijfsvoering (28%) komen op de tweede en derde plek.

Desondanks is bij ruim vier op de tien bedrijven (42,6%) die al met deze technologieën bezig zijn, efficiënter werken wel het meest behaalde resultaat tot nu toe.

 

X