Gecrashte harde schijven belangrijkste oorzaak dataverlies

upgraden

Defecte harde schijven zijn nog steeds de hoofdoorzaak voor gegevensverlies, zo blijkt uit nieuw wereldwijd onderzoek. Maar liefst 72 procent van de respondenten geeft aan dat de meeste recente incidenten waarbij gegevensverlies optrad, veroorzaakt zijn door een crash van de harde schijf van de desktop of laptop computer, gevolgd door Solid State Drives (15 procent) en het falen van RAID of virtuele opslagdiensten (13 procent).

In Nederland kwam relatief meer gegevensverlies voor op SSD’s, namelijk in 22 procent van de gevallen. Ook het aantal incidenten met de RAID-server of virtuele opslagdiensten lag met 24 procent een stuk hoger. Dit zou kunnen komen doordat in ons land vaker gebruik wordt gemaakt van deze opslagmedia, maar deze veronderstelling is in het onderzoek niet nader onderzocht. Dataverlies kwam overigens over de hele linie voor, zowel bij storagetoepassingen in de consumentensfeer als bij grote multinationals.

Wereldwijd onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.066 respondenten in de regio’s Noord-Amerika, Europa (waaronder Nederland) en Azië/Pacific en werd gedaan in opdracht van Kroll Ontrack, leverancier van onder meer oplossingen voor data recovery en e-discovery producten en diensten. “Hoewel de verkoop van hard disk drives (HDD’s) terugloopt, bedraagt de verhouding verkochte HDD’s versus SSD’s dit jaar nog steeds 3:1″, zo licht Jaap- Jan Visser, country manager van Kroll Ontrack, de onderzoeksresultaten toe. “Er zijn gewoon meer traditionele harde schijven in omloop, simpelweg omdat ze goedkoper zijn en de fabrikanten het ontwerp- en productieproces jarenlang hebben geperfectioneerd en gestroomlijnd. Het logische resultaat is dat het merendeel van de dataherstelacties die wij in opdracht van klanten uitvoeren betrekking heeft op HDD’s”, zo onthult Visser.

Menselijke fouten

Als respondenten in alle regio’s gevraagd wordt wat de oorzaak was van het laatste incident waarbij dataverlies optrad, dan blijkt in gemiddeld 66 procent van de gevallen (in Nederland 61 procent) een defecte harde schijf de boosdoener te zijn. In 2010 bedroeg dit wereldwijde percentage nog slechts 29 procent. Menselijk falen als oorzaak voor gegevensverlies is wereldwijd in 2014 daarentegen juist gehalveerd, 14 procent vergeleken met 27 procent in 2010. In Nederland worden relatief gezien meer menselijke fouten gemaakt. In 21 procent van de gevallen was er in 2014 sprake van menselijk falen dat dataverlies veroorzaakte. Uit het internationale onderzoek blijkt verder dat softwarefouten (denk aan een update-fout of een databeschadiging) als derde, bescheiden oorzaak wordt genoemd voor dataverlies. In ‘slechts’ 6 procent van de gevallen gooien dergelijke softwarebugs roet in het eten. In Nederland ligt dit percentage iets hoger: 9 procent.

Particulier vs. zakelijk

Inzoomend op de specifieke gebruikersgroepen blijkt dat zowel bij particulieren als zakelijke gebruikers de laptop en de pc het vaakst crashen in respectievelijk 71 en 72 procent van de incidenten. SSD’s zijn bij respectievelijk 18 procent van de thuisgebruikers en 10 procent van de zakelijke gebruikers verantwoordelijk voor dataverlies.

“Vroeg of laat zal ieder opslagmedium er de brui aan geven, ongeacht het type. Het is daarom niet de vraag of een harde schijf crasht, maar wanneer. Dit gegeven gecombineerd met het feit dat HDD’s nog steeds de meest gebruikte opslagmedia zijn, leidt er toe dat hard disks drives nu en in de toekomst nog steeds verantwoordelijk zullen zijn voor het merendeel van de incidenten waarbij data verloren raakt”, zo voegt Visser toe. “Om deze ellende te voorkomen is het zaak om computers regelmatig te defragmenteren, de beschikbare storagecapaciteit te checken, een antivirusprogramma op de achtergrond mee te laten draaien en om software te installeren die de harde schijf continu monitort. Afgezien van deze noodzakelijke voorzorgsmaatregelen is het voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers verstandig om voor een redundante storageoplossing te kiezen. Het opstellen en testen van back-up procedures en het nadenken over een uitwijkcentrum, behoort allemaal tot essentiële onderdelen van het continuïteitsplan dat direct in werking dient te treden bij een incident of calamiteit waarbij dataverlies dreigt.”

Grote belangen

Bij (dreigend) dataverlies staan grote belangen op het spel. Van alle ondervraagde ondernemingen geeft in totaal 27 procent aan dat dataverlies tot een disruptie heeft geleid. Enerzijds werden hun (primaire) bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld ERP en CRM-systemen, onderbroken (13 procent), anderzijds waren ze door het dataverlies niet in staat om hun producten en diensten te leveren aan hun klanten (14 procent). In Nederland leidde het dataverlies in 6 procent van de gevallen tot een onderbreking van belangrijke (primaire) bedrijfsprocessen. In 10 procent van de gevallen was er sprake van een onderbreking of blokkade van de dienstverlening of productuitlevering. Vijftien procent van de respondenten geeft toe dat ze persoonlijke gegevens hebben gelekt uit hun zakelijke computer, terwijl 7 procent juist toegeeft zakelijke informatie te hebben gelekt via hun persoonlijke computer.

In totaal werden 1.066 respondenten in tien landen in Noord-Amerika, Europa en Azië/Pacific geïnterviewd die recent werden geconfronteerd met dataverlies. 48 procent van de respondenten betrof zakelijke klanten, 32 procent waren particulieren, 13 procent behoorde tot de partners en 3 procent betrof overheden.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...