Govroam eind 2017 beschikbaar in alle gemeenten

Uiterlijk eind 2017 komt govroam in alle Nederlandse gemeenten beschikbaar. Dat is de afspraak die VNG/KING en de Stichting govroam dinsdagmiddag hebben gemaakt. Ze ondertekenden daarvoor een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst maakt onderdeel uit van een breder programma. Opzet daarvan is dat gemeenten samen slimmer en efficiënter digitaliseren.

Een keer inloggen, overal online

Via dit systeem kunnen gemeentemedewerkers zonder extra inlogprocedure direct op wifi-netwerken van andere deelnemende overheidsorganisaties werken. Bijvoorbeeld als zij daar te gast zijn. Een keer inloggen, overal online is het principe. Het maakt regionale en landelijke samenwerking makkelijker. Bovendien vergroot het de veiligheid van de netwerken.

Ook andere overheidsorganisaties, zoals het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van OC&W, Rijkswaterstaat, Provincie en de Belastingdienst maken er inmiddels ebruik van. Het netwerk groeit snel. Recent besloten de gemeenten Groningen, Fryske Marren en Sudwest Fryslan om aan te sluiten. Naar verluidt volgen er meer.

 

WiFi delen

Ook WiFi-netwerken van de overheid zijn via dit systeem veilig te delen. Dit wordt gedaan via een set van afspraken die voor alle deelnemende organisaties gelijk zijn. Ook de zeggenschap is gelijk.

Deze confederatieve opzet is niet nieuw. Het is overgenomen van eduroam uit het onderwijs, een van initiatief van SURFnet. SURFnet draagt bij aan de opzet van govroam.

De keuze van zowel Rijk, provincies als gemeenten voor deze vorm van samenwerken betekent een doorbraak van dit initiatief.

 

 

Gerelateerde berichten...

X