Grootste uitdaging IT-afdelingen: digitale transformatie en behoud van talent

IT-afdelingen

Ivanti maakt de resultaten bekend van een onderzoek onder IT-professionals. Hieruit blijkt dat het bijhouden van digitale transformatie (32%) en het behouden van talent in technische functies (26%) de twee grootste uitdagingen zijn voor organisaties en hun IT-afdelingen.

IT essentieel voor groei

Uit het onderzoek blijkt dat respondenten hun IT-afdelingen zien als essentieel voor de groei en bedrijfsstrategie van een organisatie (61%). Ondanks deze steun voor de IT-afdeling meldt 72 procent van de respondenten dat ze teamleden verliezen. Voor 41 procent van de respondenten is de hoge werkdruk de belangrijkste reden hiervoor.

Op afstand werken

Er waren meer redenen waarom mensen afhaken. Gebruikers hebben nog te vaak onrealistische verwachtingen van het team gesteld (34%). Ook is sprake van te weinig steun van het management (32%). Opvallend in tijden van corona is dat 28% van de ondervraagden aangeeft geen mogelijkheid te hebben om op afstand te werken.

Kloof tussen C-level en managers

Ook vallen aarzelingen van het management om automatisering toe te passen bij 26% in slechte aarde. Dit, naast een gebrek aan kritieke technologie om het werk effectief te doen (24%). Verder blijkt een kloof te bestaan tussen het C-level van ondernemingen en de managers lager in de organisatie. Dit blijkt uit de onderzoeksuitkomst dat managers en directors de IT-afdeling uitsluitend als een kostenpost zien (27%), tegenover slechts 19 procent van de C-suite/vice president-respondenten, die IT alleen als een kostenpost zagen.

Pandemie zorgde voor versnelling

De pandemie versnelde de verschuiving naar werken op afstand. Tweederde van de besluitvormers (67%) meldt dat ze hun plannen hebben versneld. Of zelfs de adoptie van geautomatiseerde IT-services hebben vergroot. Dit, als gevolg van de pandemie. Opmerkelijk is dat slechts één procent van de besluitvormers de overstap naar geautomatiseerde diensten al heeft voltooid.

Geautomatiseerde diensten bieden verlichting

In de huidige Everywhere Workplace verwachten werknemers dat ze met verschillende apparaten verbinding kunnen maken met bedrijfsnetwerken, -gegevens en -diensten. Door de noodzaak om deze apparaten en diensten verbonden te houden staan IT-teamleden onder grote druk. Die zou verlicht kunnen worden door geautomatiseerde IT-diensten te implementeren. Het onderzoek toont aan dat de meerderheid (55%) van de respondenten aangeeft zijn IT-processen te automatiseren, waarmee de IT-afdeling 1 tot 8 uur per serviceverzoek bespaart. Bij organisaties die meer dan 50 procent van hun IT-diensten hebben geautomatiseerd, stijgt de tijdsbesparing per serviceverzoek naar meer dan 16 uur.

IT-afdeling cruciaal

Organisaties die meer dan 50 procent van hun IT-diensten geautomatiseerd hebben, zien de IT-afdeling vaker als cruciaal voor de groei en bedrijfsstrategie van de organisatie (74%). Van diezelfde groep is slechts 32 procent van mening dat het leidinggevende team de IT-afdeling enkel ziet als middel om problemen met hardware of software op te lossen. Dit in vergelijking met 47 procent van álle respondenten.

Stroomlijnen door automatisering

Routinematige, handmatige taken slokken onevenredig veel tijd op van IT- en servicedesks. Hierdoor houden teamleden minder tijd over voor strategische projecten met een grotere impact. Elke minuut die zij op deze taken kunnen besparen, kunnen vervolgens gebruikt worden voor activiteiten als innovatie, strategische projecten en het oplossen van kritieke zakelijke uitdagingen. Automatisering stroomlijnt het beheer van complexe hybride omgevingen door infrastructuur, cloud, en workspace-processen te automatiseren, die allemaal nodig zijn om de organisatie te ondersteunen.

Gerelateerde berichten...

X