Hoe implementeer je een eCommerce-platform?

In de vorige editie van ICT/Magazine (mei 2018) bespraken we wat er zoal komt kijken bij het kiezen van een nieuwe eCommerce-omgeving. Vele vragen die hiervoor gesteld moeten worden, passeerden de revue. Als het eCommerce-platform eenmaal is gekozen, is de volgende stap het kiezen van een partner om het platform te implementeren. Ook hierbij is het onvermijdelijk dat moeilijke vragen worden gesteld.

Je kunt niet om de hete brij heen draaien. Stel je deze vragen niet, dan komen de problemen vroeg of laat naar boven. Een succesvolle samenwerking begint natuurlijk met een klik met de mogelijke partner. Is die er niet, dan niet aan beginnen. Vervolgens moet je onderdeel voor onderdeel de revue laten passeren. De systemen waarmee gekoppeld moet worden, de organisatie er omheen, de marketing, de logistiek, de financiën en de operatie. Ook moet je geprikkeld worden door de nieuwe partner. Zorgt de partner zelf voor een voorsprong op de concurrentie of kan deze daar, in antwoord op jouw vragen, goede invulling aan geven? Kortom wederom vragen, vragen en nog eens vragen…

 

Advocaat van de duivel

De vragen zijn zoals gezegd noodzakelijk, omdat jouw organisatie nog jaren moet samenwerken met een partner. Dat doe je natuurlijk het liefst op een opbouwende en positieve manier. Het stellen van vervelende vragen in het begin kan wellicht het gevoel opwekken dat deze positieve start niet gemaakt kan worden. Een goede optie is om een extern iemand aan te stellen die de procedure leidt. Deze kan dan, indien noodzakelijk, in de rol van advocaat van de duivel spelen de lastige vragen stellen. Al is in veel gevallen een strakke procedure en structurering van het proces al voldoende.

 

Hanteer een strakke procedure

Zoals gezegd kan een strakke procedure heel nuttig zijn. Wees duidelijk in wat je verwacht van een nieuwe partner. Zorg voor een standaarddocument structuur waarin de partners waaruit je wilt kiezen hun aanbod presenteren. Duidelijkheid in het begin zorgt voor het managen van elkaars verwachtingen en het helder zijn van elkaars doelstellingen. Een veel gebruikte volgorde is: Request for Information, Request for Proposal, Request for Quotation en ten slotte een Best Available Final offer. Mogelijke partners zijn vrijwel altijd bekend met dit soort processtappen en passen hun stappen daar ook op aan.

 

Doe zelf research!

Wanneer je zelf niet de moeite doet als organisatie om je heel goed te verdiepen in de materie en heel goed te weten wat speelt in de eCommerce-wereld, verwacht dan niet dat je een goede partner gaat vinden.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van juni/juli.

X