Hof EU zegt nee tegen privacyverdrag met VS

Het Europees Hof heeft het Safe Harbor-verdrag, dat opslag van Europese persoonsgegevens in de Verenigde Staten (VS) moest regelen, definitief afgewezen. Volgens de EU-uitspraak hadden nationale toezichthouders zelfs allang kunnen voorkomen dat gegevens naar servers in de VS werden gestuurd. Ook het  Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens wordt hiermee aangesproken.
De onthullingen van Edward Snowden spelen een grote rol in deze zaak. Ze zijn voor het eerst gebruikt om een grote beleidswijziging af te dwingen.
Ook het eerder uitgebrachte advies van advocaat-generaal Yves Bot speelt een belangrijke rol. Hierin wordt de legaliteit van data-opslag door bedrijven als Facebook en Google, die hun hoofdkwartier in de VS hebben, rechtstreeks ter discussie gesteld.
Ook een bericht van de Europese Commissie aan het Europees Parlement speelt een rol bij het arrest over het privacyverdrag. Het EP noemde verzamelen van privédata door de VS eerder al “onaanvaardbaar”. De Commissie had het verdrag meteen moeten opschorten en dus niet eerst wachten op deze uitspraak, oordeelt het Hof.
Student

De uitspraak van het Hof kwam tot stand in een zaak tussen de Oostenrijkse student Max Schrems en Facebook. De student vond  dat de Ierse privacywaakhond onderzoek moest doen naar gegevensbescherming in de VS. Vanwege het Safe Harbor-verdrag weigerden de Ieren zo’n onderzoek in te stellen.

De Oostenrijker haalde in zijn zaak de bevindingen van  klokkenluider Edward Snowden aan. Uit door hem buitgemaakte documenten van de NSA bleek namelijk  dat de Amerikaanse inlichtingendienst op grote schaal privégegevens van internetgebruikers oogst. Schrems vond dat reden genoeg om Europese data niet te delen met de VS.

 

Grote gevolgen

Het arrest in het privacyverdrag heeft in elk geval grote gevolgen. Was het ‘safe harbourverdrag’ wel in stand gebleven, konden internetbedrijven als Facebook gegevens van Europeanen eenvoudig in de VS blijven opslaan. Het Hof stelt nu dat zulke gegevens daar onvoldoende beschermd zijn. Het verdrag is dus ongeldig. Momenteel onderhandelen de EU en VS nog over een nieuw Safe Harbor-verdrag.

Facebook stelt in een reactie dat zij bij data-overdracht tussen de VS en Europa gebruik maakt van meerdere methodes. Behalve het Safe Harbor-verdrag zijn dat volgens het social mediabedrijf ook bepalingen in de Europese wet.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...