HR wil wel onderzoek via big data maar doet dat weinig

Shredder data privacy week 2022

Werknemersbertokkenheid wordt door HR-afdelingen van veel grote Europese bedrijven beschouwd als van strategisch belang. Structurele en geavanceerde onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld via Big Data, worden echter weinig gebruikt.

Dat maakt Oracle deze week bekend naar aanleiding van de afgeronde tweede fase van het onderzoek naar werknemersbetrokkenheid in West-Europa. Er liggen wel degelijk kansen voor HR om eigenaar te worden van betrokkenheid in de boardroom, zo stelt het Oracle Simply Talent-onderzoek.

Voor het onderzoek ondervroeg de IT-dienstverlener 250 HR-beslissers die voor grote West-Europese bedrijven werken, van wie vijftig in Nederland.

Hieruit blijkt dat 98% van de Nederlandse werkgevers werknemersbetrokkenheid beschouwt als strategisch belangrijk voor de organisatie. Bijna alle werkgevers zeggen dat het een positieve impact heeft op de samenwerking tussen teams (94%), de prestaties verbetert (88%) en bijdraagt aan een betere klantenservice (88%).

Desondanks blijkt dat bestaande processen niet geoptimaliseerd zijn om betrokkenheid te stimuleren. Tachtig procent van de bedrijven vertrouwt nog steeds op jaarlijkse standaard medewerkersonderzoeken om het niveau van betrokkenheid te meten. Slechts 42 procent gebruikt hiervoor geavanceerde analyses met bijvoorbeeld big data. Dertig procent van de werkgevers zegt het moeilijk te vinden om de directe impact van betrokkenheid te meten. Twintig procent geeft daarnaast toe het moeilijk te vinden om de voordelen te kwantificeren ten behoeve van beslissers.

Ondanks hun cruciale rol in het meten en analyseren van werknemersbetrokkenheid worden HR-teams niet gezien als drijvende kracht achter betrokkenheid. Op de vraag wie in het bedrijf de grootste impact heeft op werknemersbetrokkenheid, noemt slechts twintig procent van de werkgevers de HR-afdeling. Dit tegen 56 procent die lijnmanagers noemt. Dat is meer dan elke andere afdeling.

Dit is tevens een illustratie van het relatief lage profiel van HR bij werknemers, wat al duidelijk werd in de eerste fase van dit onderzoek. Daarin ondervroeg Oracle 1.500 werknemers bij grote West-Europese bedrijven, van wie driehonderd in Nederland. Van deze groep zei slechts vier procent dat HR de grootste positieve impact had op betrokkenheid.

Loïc Le Guisquet, President EMEA en Azië/Pacific van Oracle: “Medewerkers bevinden zich aan het front, zijn het gezicht van de organisatie en de personificatie van waar een bedrijf voor staat. Daarom is begrip van werknemersbetrokkenheid – en nog belangrijker het verbeteren ervan – een absolute prioriteit van iedere succesvolle manager.”

“Een rigoureuze betrokkenheidsstrategie is onmisbaar geworden en HR moet een vitale rol spelen in het ondersteunen in deze transitie. Moderne HR-teams hebben toegang tot op data gebaseerde tools. Die stellen ze in staat om werknemersbetrokkenheid effectief te meten. Dat is even belangrijk als het kwantificeren van de impact ervan op de organisatie voor de beslissers in de boardroom. Op deze manier vindt HR zichzelf terug in het centrum van de organisatie en stimuleert het betrokkenheidsstrategieën die de groeiambities van de organisatie het best ondersteunen.”

Wanneer we de resultaten van dit onderzoek combineren met die van de eerste fase, is de conclusie dat werkgevers zeggen dat het lijnmanagement de belangrijkste rol speelt in het stimuleren van betrokkenheid. Tegelijkertijd zeggen medewerkers echter zelf, dat slechte communicatie door het management de belangrijkste reden is voor een mindere betrokkenheid bij hun werk.

De waardering voor het lijnmanagement wordt ook uitgesproken door de medewerkers. Bijna een derde noemt goed lijnmanagement als factor die hen meer betrokkenheid bezorgt bij hun werk. 46 procent zegt dat slechte communicatie door managers de belangrijkste reden is voor een lagere betrokkenheid. Niettemin vindt slechts dertig procent van de medewerkers dat een focus op excellent presteren van het lijnmanagement het belangrijkste punt is om de betrokkenheid te vergroten.

Hoopvol is dat er verschillende gebieden zijn, waar de prioriteiten van de werkgevers gelijk zijn aan die van de medewerkers:

  • Veertig procent van de werkgevers is het ermee eens dat het erkennen van excellente werknemers een sterke positieve impact heeft op betrokkenheid. 54 procent van de werknemers is het daarmee eens.
  • 64 procent van de werkgevers zegt dat een goede balans tussen werk en privé voor meer betrokkenheid zorgt, de helft van de werknemers is het daarmee eens.

Le Guisquet: “Deze bevindingen suggereren dat bedrijven hun managementfuncties nog niet voldoende hebben ontwikkeld, ook al is iedereen het erover eens dat lijnmanagers verantwoordelijk zijn voor het creëren van een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers, en dat een goede communicatie een essentieel onderdeel is van deze betrokkenheid. Gezien het veranderende karakter van werk en de toenemende eisen van millennials, is het essentieel dat HR helpt bij het creëren van een cultuur van betrokkenheid binnen de organisatie gericht op lijnmanagers als de belangrijkste factoren van verandering.”

Als het gaat om de nieuwste digitale en mobiele technologieën, HR-instrumenten en socialmediaplatforms, laat het onderzoek zien dat slechts een minderheid van de werkgevers deze beschouwen als zaken die een directe bijdrage leveren aan een grotere betrokkenheid.

Werkgevers zien echter wel voordelen in de mogelijkheden die deze technologieën bieden. Zo zegt 64 procent van de werkgevers dat teamwork en samenwerkingen het belangrijkste zijn om de betrokkenheid te vergroten, 54 procent bepleit flexibele werktijden en 68 procent noemt het aanbieden van opleiding en ontwikkeling aan werknemers. Al deze gebieden zijn te optimaliseren met behulp van mobiele en sociale tools.

Niettemin zegt slechts tien procent van de werkgevers dat de inzet van de nieuwste digitale en mobiele technologieën het belangrijkst is om werknemersbetrokkenheid te stimuleren. Slechts veertien procent zegt dat het stimuleren van het gebruik van sociale platforms door medewerkers het belangrijkst is.

Henry Barenholz, Senior Director en HCM Leader bij Oracle voor de Benelux en Scandinavië: “De nieuwste digitale, mobiele en samenwerkingstools spelen een integrale rol in het ondersteunen van initiatieven en strategieën die zorgen voor meer werknemersbetrokkenheid. Echter, deze technologieën doen dat niet vanzelf. Om effectief te zijn, moeten ze naadloos worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen, zodat lijnmanagers en werknemers ze gebruiken als onderdeel van hun normale werk – ongeacht of dat een evaluatie is, een recruitmentproces, het delen van kennis via een social platform of het gebruik van een mobiel device om uren in te voeren.”

 

Gerelateerde berichten...