ICT Milieumonitor: Inzameling ICT-afval stijgt met 11% tot 10 miljoen kilo

ict-afval

Stichting ICT Milieu zamelde in 2019 via Wecycle 10 miljoen kilo ICT-afval in. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 9 miljoen kilo in 2018. Dat blijkt uit de nieuwste ICT Milieumonitor 2019.

De stijging komt onder andere door de uitbreiding van het inzamelnetwerk en een nieuwe ophaalservice. Daarmee is het makkelijker om afgedankte apparatuur in te leveren. De stijging zat vooral bij de printers, klein en professioneel ICT, dat nu ruim meer dan de helft van het volume uitmaakt (56%).

De stroom van desktops, laptops, tablets en mobieltjes liet ook een lichte stijging zien. Het komt uit op 28% van het totaal. Het gewicht van monitoren nam per saldo af (naar 16%) doordat de daling van ingezamelde zware CRT-schermen hard doorzet. Dit is ten gunste van de veel lichtere platte FPD-schermen.

 

Grondstof

Van het ingezamelde ICT-afval werd ruim driekwart (76%) opnieuw als grondstof ingezet door verdere sortering en gecertificeerde verwerking. Het aandeel materiaal hergebruik van ICT Milieu nam in 2019 een procent toe. Hiermee voldoet het ruim aan de diverse verwerkingsnormen voor de onderliggende product stromen.

Metalen blijven het grootste aandeel uitmaken van het teruggewonnen ICT-afval (5,3 mln kg, 70%). Dit wordt gevolgd door plastics (1,5 mln kg, 20%) en glas (0,3 mln kg 4%). Inclusief energieterugwinning wordt zelfs een totale nuttige toepassing gehaald van 95%.

Door het terugwinnen en opnieuw inzetten van materialen is er minder winning van nieuw grondstoffen nodig. De verminderde CO2-emissies is voor het ICT-afval berekend op 14.100 ton kilo.

 

Uitbreiding inzamelnetwerk

Eén van de oorzaken van het verhoogde volume inzameling, is de uitbreiding van het inzamelnetwerk bij gemeenten en winkels. Daarmee heeft Wecycle het in 2019 extra makkelijk gemaakt voor consumenten om hun afgedankte apparatuur in te leveren voor recycling. Ook introduceerde zij de Wecycle Premium Pickup service, waarbij tijdens installatie van nieuwe apparatuur aan huis oude elektrische apparaten gelijk kunnen worden meegegeven.

De inzameling bij de foodretail is uitgebreid met nieuwe inzamelmeubels bij ondermeer de Aldi en Hoogvliet. Geïnteresseerd in de totale inzamel- en campagneactiviteiten van Wecycle? Lees dan het jaaroverzicht van Wecycle.

Het aantal locaties waar de stromen van Wecycle worden gesorteerd is in 2019 toegenomen tot 17, welke veelal ook WEEELabEx gecertificeerd zijn vanwege de verwerkingsactiviteiten. Zo wordt er steeds meer waardevol werk verzet in de hele e-waste keten. KPMG berekende dat over de hele keten in totaal 700 fte werkzaam is, waarvan ruim een kwart ‘social return’ arbeidsmarkt toeleidingsbanen zijn.

 

Sorteercentra

In 2019 zijn de contracten met de verwerkers vernieuwd. Inclusief de gecertificeerde sorteercentra zijn er nu 16 WEEELabEx gecertificeerde locaties waar afgedankte ICT-apparatuur voor ICT Milieu wordt verwerkt. Veel recyclers verwerken naast de consumentenstromen, ook hoogwaardige apparatuur die rechtstreeks worden aangeleverd door bedrijven ter (data)vernietiging.

Daarnaast is vorig jaar een aantal pilots voor hergebruik van apparaten en onderdelen gestart, bijvoorbeeld voor FPD monitoren. In samenwerking met de partners in de keten, kon zo ook snel worden geschakeld om refurbished laptops van bedrijven ter beschikking te stellen aan leerlingen die door corona geen toegang hadden tot onderwijs.

De actie om laptops in te zamelen is opgeschaald door NLdigital onder de noemer #allemaaldigitaal. Inmiddels zijn er een paar duizend laptops opgeknapt en uitgedeeld via de diverse partners in het project.

Jeroen van der Tang, manager stichting ICT Milieu: “Wij roepen bedrijven op om altijd gebruik te maken van één van de zestig gecertificeerde recyclers. Allereerst is dat milieu verantwoord en veilig. Daarnaast rapporteren deze verwerkers ook aan het Nationaal WEEE Register (NWR) en draagt dat extra volume zo ook bij aan de nationale inzameldoelstelling.” Het NWR zal dit jaar na de zomer de inzamel- en verwerkingsresultaten presenteren over 2019.

 

Gerelateerde berichten...

X