IGJ: nieuwe zorgprocessen brengen nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich mee

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt al langer toezicht op e-health zorgprocessen. Sinds 2017 legt de inspectie ook bezoeken af specifiek gericht op e-health. Een definitief toetsingskader is in de maak.

De wijze waarop de IGJ toezicht houdt, is de afgelopen jaren van karakter veranderd. Waar voorheen vooral gelet werd op wat mis was, kijken de inspecteurs tegenwoordig naar het proces waarin de zorgorganisatie zit. Is dat proces gebaseerd op een visie? Is er nagedacht over het ‘waarom’? Is er sprake van een verbetercyclus? Deze manier van kijken moet niet wantrouwend maar juist motiverend werken, zeggen inspecteurs Johan Krijgsman en Pien Vinkenborg.

Digitalisering

Samen leggen zij inspectiebezoeken af. Vinkenborg is specialist op het vlak van de gehandicaptenzorg en Krijgsman van technologie en alles wat ermee samenhangt. Het toezicht is overigens ook inhoudelijk veranderd. Vinkenborg, die inmiddels twintig jaar aan de inspectie verbonden is: “Binnen de langdurige zorg moet persoonsgerichte zorg voorop staan voor de IGJ.” Krijgsman: “In de gezondheidszorg zijn it-ontwikkelingen minder snel gegaan dan binnen andere sectoren. We bankieren al bijna twintig jaar digitaal en onze belastingaangifte doen we al ruim tien jaar elektronisch. Diverse zorgsectoren hebben nog maar net afscheid genomen van het papieren dossier. Volledig papierloos werken blijft vooralsnog een utopie en de processen rond het EPD kennen vaak de nodige work arounds. Er bestaat nog altijd het idee dat de zorgverlener niet klaar is voor een digitaliseringsslag. Maar ondertussen zit iedereen op Facebook, heeft een smartphone en skypet met kinderen en kleinkinderen.”

Wat dat aangaat zijn volgens Krijgsman de verschillen binnen de sectoren groter dan die tussen ziekenhuiszorg en langdurige zorg. “Zowel binnen care als cure zijn er qua volwassenheid in de processen rondom e-health goede en minder goede voorbeelden. De ene sector is ook niet per sé complexer dan de andere.”

Zorgmedewerkers moeten aansluiting vinden bij de implementatie van IT-gerelateerde zaken, meent Vinkenborg.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Zorg van december.

Gerelateerde berichten...

X