IGJ: Ziekenhuizen, doe meer om ICT-storingen te voorkomen

darmkanker

Ziekenhuizen kunnen en moeten meer doen om ICT-storingen te voorkomen. En ze moeten de impact voorde patiënt stukken kleiner maken. Dat zegt de IGJ  (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) in een rapport met aanbevelingen.

Het kwam tot stand na vragen aan 14 ziekenhuizen waar de afgelopen tijd een grote ICT-storing was. Uit die eigen onderzoeken komen vijf lessen naar voren. De inspectie doet daar zelf nog een aantal aanbevelingen bij.

De ziekenhuizen onderzochten de storingen zelf. Een van de lessen gaat over het oefenen voor verschillende soorten crises. Alle ziekenhuizen waren het erover eens dat dat belangrijk is. Van de ziekenhuizen die dat deden zegt iedereen daar profijt van te hebben. Wie dat niet of te weinig deed had daar negatieve gevolgen van.

Gevolgen

Bij 12 van de 14 storingen hadden de technische problemen flinke gevolgen voor de zorg. Volgens de rapportages van de ziekenhuizen liep geen enkele patiënt aantoonbaar gezondheidsschade op door de storing. De inspectie heeft daar ook geen aanwijzingen voor.

Maar dat neemt niet weg dat de gevolgen voor de patiënten groot waren. Zo konden de zorgverleners niet meer bij het elektronisch patiëntendossier. En bij tien storingen moest de spoedeisende hulp dicht. Ook stelden tien ziekenhuizen operaties uit. De ziekenhuizen betrokken de patiënten zelf niet bij de evaluatie van de storing. Dat kan wat betreft de inspectie beter, omdat de ziekenhuizen ook van hen kunnen leren.

Voor informatiebeveiliging bestaat voor ziekenhuizen (en andere zorgorganisaties) een wettelijke norm, de NEN 7510. Die gaat deels over de continuïteit van informatiesystemen, dus wat je doet om ICT-storingen te voorkomen. Nog lang niet alle ziekenhuizen voldoen aan deze norm. De inspectie stelt daar nu een deadline voor. Uiterlijk eind 2023 moeten alle ziekenhuizen aan de norm NEN 7510 voldoen.

De ziekenhuizen kunnen een aantal dingen van elkaar leren als het gaat om ICT-storingen. In een factsheet heeft de inspectie de lessen en eigen aanbevelingen op een rij gezet. Ook is daarin meer informatie te vinden over de oorzaak en gevolgen van de storingen.

Lees ook:
  • Dataprotectie in 2022: 9 op 10 bedrijven heeft gegevensbeveiliging niet op orde
  • Van koploper tot achterblijver: zo kom je samen tot succesvolle IT adoptie

Gerelateerde berichten...